Vraag&Antwoord

Derde tempel (3) - Peter van 't Riet - 2016
Zijn er in Tenach aanwijzingen voor een derde tempel en komt de offerdienst terug in de messiaanse tijd?

Vraag : Zijn er Tenachgedeelten of andere joodse bronnen, die wijzen op een mogelijke (derde) tempel in de messiaanse tijd? En in het verlengde daarvan, denk je dat de offerdienst dan zal terugkeren?

Antwoord : In Tenach zijn er geen teksten die over een zogenaamde derde tempel gaan. Alle boeken in Tenach zijn van voor de verwoesting van de tweede tempel in 70 CJ. Er was dus geen reden om aan een derde tempel te denken. Dat na 70 er in de rabbijnse traditie wel aanwijzingen in Tenach werden gezocht voor een derde tempel is begrijpelijk, maar die kan ik echt niet anders zien dan als na-Bijbelse interpretaties.

Het antwoord op je vraag of er in de messiaanse tijd weer een (derde) tempel zal bestaan met bloedige offers, hangt natuurlijk af van de vraag hoe je de messiaanse tijd ziet. Als er ooit een tijd komt die we als zodanig kunnen aanmerken - en waarom zou die er in de verre toekomst niet kunnen komen?; zolang we erin geloven blijven we ernaar streven! - dan hoeft die naar mijn mening niet per se een tempelgebouw in Jeruzalem met bloedige offers te omvatten. De herbouw van de tempel in Jeruzalem waar joden dagelijks om bidden, kan ook worden opgevat als een ander soort tempel dan de eerste en de tweede. De vraag is maar hoe we de Eeuwige naderbij kunnen komen. Dat kan ook op heel andere manieren dan het brengen van bloedige offers. Tenslotte is het lichaam van een mens ook een tempel voor de Eeuwige. En de huiselijke tafel is een altaar voor de Eeuwige. Misschien kun je de derde tempel wel het beste in jezelf en in je eigen huiselijke omgeving zoeken om zo de nabijheid van de messiaanse tijd dagelijks te ervaren.


This is the website of Peter van 't Riet