Vraag&Antwoord

Wrede bijbelverhalen (1) - Peter van 't Riet - 2008
Waarom staan er soms zulke wrede verhalen in de Bijbel zoals in Richteren 19 en 20?

Vraag: In Richteren 19 en 20 staat het afschuwelijke verhaal van een vrouw die verkracht wordt door de bewoners van de stad Gibea in het gebied van de stam Benjamin. Daarna organiseren de andere stammen van Israël een wraakactie tegen de stam Benjamin. Door dat soort gruwelijke verhalen willen sommigen in mijn omgeving niets meer van de Bijbel weten. Als ik het aan mijn predikant vraag, zegt hij dat er wel meer verhalen in de Bijbel staan die er niet in thuis horen. Maar dat antwoord bevredigt mij niet. Waarom staan dergelijke verhalen in de Bijbel?

Antwoord: De Bijbel is geen boek waarin het leven op aarde mooier wordt voorgesteld dan het werkelijk is. Wie van mening is dat de Bijbel alleen uit mooie en liefdevolle verhalen had moeten bestaan, doet het boek ernstig tekort. De Bijbel is een leerboek voor het leven van de mens op aarde. Juist omdat de wereld vol onrecht en geweld is, vertelt de Bijbel niet alleen over de mooie en vreugdevolle kanten van het leven, maar ook over de lelijke en gruwelijke kanten ervan. Als de Bijbel over misdaden vertelt zoals in Richteren 19, dan wil dat niet zeggen dat dergelijk gedrag wordt goedgekeurd. Integendeel. De Bijbel wil ons juist confronteren met wat mensen allemaal verkeerd doen in het leven. Alleen dan kan het boek een echt leerboek voor ons zijn, dat ons helpt om op vruchtbare wijze te leren nadenken over goed en kwaad en dat ons leert de juiste keuzen te maken.
 


This is the website of Peter van 't Riet