Vraag&Antwoord

Dodenrijk (1) - Peter van 't Riet - 2006
Wat is de ruimste betekenis van het Hebreeuwse woord sje'ool (

Vraag: Wat is de ruimste betekenis van het Hebreeuwse woord sje'ool ("dodenrijk")?

Antwoord: Sje'ool is een nogal mysterieus woord. Het komt in geen van de andere semitische talen voor. De etymologie ervan is dan ook niet bekend. In het algemeen wordt het vertaald met "dodenrijk". Ook wel met "verderf". Dan is het een van de metaforen om de toestand van de doden aan te geven. Noch de Bijbel, noch de joodse traditie hebben een uitgewerkte voorstelling van de toestand van "dood zijn". De eerste voorstelling die de Bijbel geeft (Genesis 3), kent zelfs geen verwijzing naar een voortbestaan na de dood. Het Hebreeuwse denken is vooral gericht op het leven. Metaforen over de doden hebben altijd een functie in verhalen, die over de problemen van het leven gaan. Wat mij betreft hoeven we ons over de sje'ool dan ook geen zorgen te maken, des te meer over het leven!


This is the website of Peter van 't Riet