Vraag&Antwoord

Doop (1) - Peter van 't Riet
Wat voor doop was de doop van Johannes de Doper en hoe moeten we die plaatsen?

Vraag: In Lukas 3 vers 3 lezen we dat Johannes de Doper doopte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Dit is mogelijk geen alledaags ritueel geweest, maar toch schijnen de mensen het te accepterren. Vanuit de literatuur weten we van de proselietendoop, toegepast bij heidenen die de overstap naar het jodendom maken. In de christelijke kerk zijn we vertrouwd met de doop. Paulus spreekt ook over dopen. Zover ik weet is vanuit de Schrift niets te vinden wat de waterdoop, zoals Johannes praktiseerde, precies inhield. Het volk dat zich door Johannes wilde laten dopen, was joods zodat het hier geen proselietendoop betreft. Heeft u enig idee hoe wij de doop van Johannes moeten plaatsen?

Antwoord: In mijn boek "Christendom à la Jezus" (alleen nog te koop bij verzendboekhandel Folianti) heb ik een hoofdstuk 8 geschreven over de doop. Daarin ga ik ook in op de doop van Johannes de Doper. Je moet hem zoeken in de Esseense traditie van die tijd, waarin de doop (het rituele bad door kopje onder te gaan) voor diverse doeleinden in gebruik was. Over die doop bestaan overigens veel misverstanden, bijv. dat je "gedoopt wordt" door een geestelijke i.p.v. dat je jezelf doopt (onderdompelt). Bij de doop (onder toezicht) van Johannes voltooit de dopeling zijn eigen bekeringsproces. Bekering (Hebreeuws: tesjoewa) is ook binnen het jodendom een belangrijk verschijnsel. Verder raad ik aan het hoofdstuk uit het genoemde boek te lezen.
 


This is the website of Peter van 't Riet