Vraag&Antwoord

Paulus en Handelingen (1) - Peter van 't Riet - 2018
Hoe verhouden de visioenen van Paulus in de brieven en in de Handelingen zich tot elkaar?

Vraag : In de brieven van Paulus en in de Handelingen komen enkele visioenen van Paulus voor. In commentaren/preken worden deze voorstellingen meestal zonder meer als vast en zeker aangenomen. Is dat terecht?

Antwoord : Over de brieven van Paulus schreef ik het boekje De levensloop van Paulus. Daarin staat ook een hoofdstuk hoe zijn brieven zich verhouden tot de Handelingen. Mocht je het boek nog niet gelezen hebben, dan raad ik je aan dat een keer te doen. Er wordt niet speciaal ingegaan op Paulus' visioenen. Wel kun je eruit concluderen dat de visioenen in Paulus’ brieven ongetwijfeld echt zijn. Die in de Handelingen hebben een midrasjkarakter en passen in Lukas' narratieve theologie. Hoewel Lukas de figuur van Paulus een belangrijke rol laat spelen in de Handelingen, stond hij zeer kritisch tegenover de historische Paulus en zijn brieven. Dat heb ik in het boek uiteengezet. Lukas heeft op de historische Paulus een zogenaamde midrasjtransformatie toegepast. Niet ongebruikelijk in de joodse literatuur rond het begin van de christelijke jaartelling.

This is the website of Peter van 't Riet