Vraag&Antwoord

Chronologie van Jezus' laatste dagen (2) - Peter van 't Riet
Hoe moet ik de drie nachten in MatteŁs 12:40 rijmen met de gangbare indeling van de dagen tussen Jezus' kruisiging en zijn opstanding?

Vraag: In uw boek Christendom à la Jezus staat op pag. 62 een interessant schema over Pasen, maar ook bij dat schema loopt ik vast met name door de tekst in Matteüs 12:40 - "zo ook zal de zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten". Dat aantal dagen en nachten krijg ik niet geteld in het schema. Hoe krijg ik dat in overeenstemming met elkaar?

Antwoord: Als u de gegevens rekenkundig met elkaar in overeenstemming wilt krijgen, zal u dat niet lukken. Met de dagen gaat het nog wel (als we de begin- en einddag van Jezus' verblijf in het graf voor een volle dag laten meetellen), maar met de nachten zal het niet goed komen. De vraag is of dat wel nodig is. Evangelieschrijvers zijn geen moderne historici geweest, maar midrasjvertellers. In de midrasj gaat het niet om een exact verloop van gebeurtenissen, maar om betogen in verhaalvorm. Woorden, beelden, getallen hebben een betekenis en/of een functie. Soms staan zij voor een abstracter begrip (de wijngaard is bijv. een beeld voor Israël en de joodse traditie), soms verwijzen ze naar andere verhalen in Tenach waarin verwante problematieken aan de orde zijn. Dat is met het getal drie het geval in Matteüs 12:40. Het verwijst naar het Jonaverhaal, waar eveneens de problematiek van ondergang en overleving aan de orde is. Uw punt is een mooie illustratie van het feit dat letterlijk lezen het bijbelverhaal nogal eens te kort doet, want door steeds letterlijk te lezen gaan veel van deze midrasjverbanden verloren.
 


This is the website of Peter van 't Riet