Boekrecensie

Lukas en Matteüs anders - Anoniem - 2005
Volzin (17 juni)

Peter van 't Riet studeerde wiskunde, promoveerde in de psychologie en is directeur in het hoger onderwijs. Daarnaast verricht hij bijbelonderzoek.

Door zijn onafhankelijke opstelling ten opzichte van de hoofdstroom van de hedendaagse bijbelwetenschap komt hij tot resultaten die radicaal verschillen van de gangbare uitleg. Hij leest de evangeliën compromisloos als joodse verhalen uit de eerste eeuw. De evangelisten stelden geen historisch verslag op en schreven ook niet allerlei bronnenmateriaal over. Zij gingen te werk als creatieve joodse schriftgeleerden. Aansluitend bij het Oude Testament schreven zij betogen in verhaalvorm over de vraag hoe de messiaanse tijd naderbij gebracht kan worden. De auteur laat zien dat Matteüs en Lukas daarover grondig van mening verschilden.


This is the website of Peter van 't Riet