Boekrecensie

Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Jan Doelman - 1988
PRISMA-Lectuurvoorlichting (88-3329), Voorburg (oktober)

Dit boek biedt precies wat de ondertitel pretendeert, en dat is niet karig.

Om te beginnen is er een inleiding tot de problemen en uitdagingen van vertaling van de bijbel (inclusief beknopte concordantie), gevolgd door een "woord-voor-woord-vertaling" van het kleine profetenboekje. Dan is er aandacht voor de zgn. inleidingsvragen: het literaire genre, het theologische genre (Jona wordt gezien als een midrasj, een joods vertellend commentaar bij de tijd, tussen 400 en 300 v.Chr.) en de liturgische en historische achtergronden. Ten slotte volgt, vers voor vers en vaak zelfs woord voor woord, het commentaar, de uitleg van wat er geschreven staat. Al met al geeft dit hoek een overvloed van materiaal, duidelijk ontstaan in de kring van geïnteresseerde, lerende gemeenteleden en duidelijk voor soortgelijke kringen bestemd. De schrijvers nemen hun lezers volledig serieus: nooit zijn ze neerbuigend (behalve in de wat overbodige discussievragen) of onverantwoord eenvoudig, nooit verliezen ze zich in hoogdravende theologentaal. Een prachtig werkboek!


This is the website of Peter van 't Riet