Boekrecensie

Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Drs. P.F. Goedendorp - 1988
Godsdienst en Maatschappij (nr. 6)

Dit kommentaar op het kleine bijbelboek Jona valt in drie delen uiteen. De eerste honderd bladzijden verschaffen een Inleiding waarin de thematische, literair-stilistische en politieke achtergronden worden uiteengezet (hoofdstuk 1-5).

Vervolgens worden op basis hiervan vier tekstgedeelten bekommentarieerd (hoofdstuk 6-9). Met name voor het gebruik binnen het (kerkelijk) kringenwerk formuleerden de schrijvers in hoofdstuk 10 diskussievragen. De auteurs, waarvan Barnard als theoloog, bedoelen een diskussie te stimuleren over de betekenis van Jona in deze tijd. Voor hen is het belang van Jona te herontdekken door het geschrift te verklaren vanuit de Joodse oudtestamentische en rabbijnse traditie. Daarbij distantiëren zij zich van een historisch-kritische benadering in de bijbelwetenschap, omdat deze huns inziens tekort schiet in de uitleg van de BIjbel als leer-boek. Meer nog strijden ze tegen een fundamentalistische benadering die het vertellende karakter van de Bijbel ontkent en de Schrift voor "historisch waar" houdt.


This is the website of Peter van 't Riet