Boekrecensie

Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Erik Eynikel - 1989
Praktische Theologie (nr. 1)

De auteurs van dit boek over de profeet Jona hebben reeds bekendheid verworven door hun werken waarin ze de evangeliën behandelen als joodse geschriften. Ook in hun nieuwste werk hanteren ze dezelfde werkwijze door de tekst van het boek Jona te verklaren vanuit het gehele Oude Testament en de rabbijnse traditie. Daarom stellen ze zelf hun boek voor als 'geschreven voor de gemeente', meer bepaald 'voortkomend uit het leerhuis en er ook weer voor bedoeld' (p. 7).

Wie niet zo veel voelt voor zo'n 'rabbijnse benadering' zal echter toch niet ontgoocheld zijn na de lezing van het boek, want het bevat een fundamentele studie waarin zeer verscheiden informatie wordt gegeven over het boek Jona (historische en politieke achtergrond, plaats in de canon en liturgie, het literair karakter en de samenhang met de thora en de overige profeten).

De auteurs voeren een krachtig pleidooi voor de oorspronkelijke plaats van de psalm in Jona 2. Vooral de struktuur van het profetenboekje wijst daarop. Jona 1:3-4 is als een midrasj rond de oudere psalm gelegd: verschillende thema's uit de traditie zijn opgenomen en geaktualiseerd in het verhaal dat iets wil uitzeggen over de verhouding van Israël tot de Perzische overheersers.

Tot slot, de auteurs hebben hun werk voorzien van een woord-voor-woord vertaling, die extreem konkordant is maar die wel uitvoerig wordt verantwoord en waarmee ook verder gewerkt wordt in de kommentaar. Dat is tot op zekere hoogte zinvol hoewel ze daarin soms te ver gaan (zie bv. de hele beschouwing bij leemor in Jona 1,1).


This is the website of Peter van 't Riet