Vraag&Antwoord

Lazarus (1) - Peter van 't Riet
Was Lazarus een voorafschaduwing van Jezus?

Vraag: In uw boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus beargumenteert u dat met de bruidegom uit het verhaal over de bruiloft in Kana (Joh. 2:1-11) Lazarus moet zijn bedoeld. Is er een verband tussen het verhaal van de bruiloft in Kana en het verhaal over de kruisiging van Jezus? Is Lazarus te zien als voorafschaduwing van Jezus?

Antwoord: Voor "voorafschaduwing": zie mijn antwoord op de vraag over Lam Gods (1). Het verband tussen de bruiloft in Kana en de kruisiging heb ik besproken op pag. 154 van het genoemde boek. Er is in allerlei opzichten een nauwe verwantschap tussen Lazarus en Jezus te bespeuren in het vierde evangelie. Maar nogmaals m.i. heeft dat niets met voorafschaduwing te maken, maar met de relatie leraar-leerling. Lazarus wordt als de lievelingsleerling van Jezus geportretteerd, waarmee de evangelist wil zeggen dat we via Lazarus de ware leer van Jezus overgeleverd krijgen.


This is the website of Peter van 't Riet