Jona - B.A. - 1989
Antenne (22 december)

Over Jona is al heel veel geschreven, maar een publikatie waarin dit bijbelboek verklaard wordt vanuit Tenach (OT) en de rabbijnse traditie was er nog niet. Will J. Barnard en Peter van ft Riet hebben in die leemte voorzien.

Achtereenvolgens worden besproken: de gerichtheid op de wereldvolken, Jona als fase in de ontwikkeling van zieners naar profeten, en de liturgische, historische en politieke achtergronden van het boek. Vervolgens geven de auteurs een uitgebreid kommentaar aan de hand van een eigen vertaling

In hun inleiding lichten zij uitvoerig toe waarom je met sommige vertalingen van het boek Jona zo voorzichtig moet zijn. Een voorbeeld: in 1:7 zeggen de zeelui tegen elkaar: "… opdat wij te weten komen door wiens schuld ons dit onheil treft". Maar in de Hebreeuwse tekst komt het woord "schuld" helemaal niet voor; er staat zoiets als "in verband met wie". Niet alleen is de kwestie van de schuld daarmee volkomen in het midden gelaten, maar ook degene op wie dat "wie" dan betrekking heeft, staat niet vast. De gangbare vertalingen gaan er te gemakkelijk vanuit dat die "wie" Jona is.

De verleiding is groot om veel te citeren uit dit - ook al originele - boek, maar ik zou zeggen: neem en lees!


This is the website of Peter van 't Riet