Boekrecensie

Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Anoniem - 1989
Tijl Pers (1 juli)

Eerder verschenen van beide auteurs de boeken Lukas, de Jood en Zonder Tora leest niemand wel, waarin zij de evangeliën behandelen als joodse geschriften.

In dit nieuwe boek gaan ze van dezelfde principes uit en wordt het boek Jona verklaard vanuit Tenach en rabbijnse traditie tegen de achtergrond van de tijd. Want eerst op basis van zo'n verklaring, die overigens zelf al ter discussie staat, kan de discussie plaats vinden over de betekenis van Jona aan het eind van de twintigste eeuw

Hun boek is voortgekomen uit het leerhuis en daar ook weer voor bedoeld, maar uiteraard kan ieder buiten een leerhuis om zich verdiepen in de achtergronden en de betekenis van het profetenboekje Jona. Ook wie niet direct hun methode voorstaat zal toch veel goeds in dit boek vinden: naast een woord voor woord-verklaring, die ik met het commentaar toch vaak verrassend vind, biedt het boek informatie over het literaire karakter, het boek Jona als midrasj, de prediking van het boek Jona en het boek Jona in zijn tijd.

Predikanten kan ik het beslist aanraden.


This is the website of Peter van 't Riet