Boekrecensie

Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - Anoniem - 1990
Katechetisch Bulletin (3 april)

In hun vorige publikaties hebben Barnard en Van 't Riet laten zien, wat het wil zeggen de evangeliën te lezen als joodse geschriften uit de eerste eeuw.

In dit boek doen de auteurs een poging de gevolgen van deze nieuwe oriëntatie voor de christelijke eredienst te doordenken. Er wordt aandacht besteed aan het verschil in grondhouding tussen het jodendom en het konventionele christendom en aan de konsekwenties voor de erediensten van beide godsdiensten.

De laatste twee hoofdstukken geven uitgewerkte liturgieën voor een eredienst en een leerdienst. Deze hoofdstukken bevatten veel praktische ideeën voor liturgiekommissies.


This is the website of Peter van 't Riet