Boekrecensie

Boekbespreking De slip van een Joodse man vastgrijpen - Jan Doelman - 1989
PRISMA-Lectuurvoorlichting, Voorburg (december)

Dit boek is een vervolg op eerdere uitgaven van beide auteurs, 'Lukas, de jood' (1984) en 'Zonder Tora leest niemand wel' (1986. Zie Prisma-recensies). Het hoofdbestanddeel wordt gevormd door twee compleet uitgewerkte en toegelichte reformatorische erediensten, waarin gepoogd is de joodse wortels van de christelijke liturgie tot hun recht te laten komen.

De gebeden zijn opgebouwd uit joodse gebedsteksten en psalmgedeelten, de liederen zijn alle uit het Psalter, de uitleg van gelezen bijbelgedeelten is gebaseerd op joodse tradities. Elk onderdeel van de diensten wordt nauwgezet toegelicht en ook de vieringen zelf hebben een nadrukkelijk lerend karakter. In en rond het leerhuis is dit boek dan ook gegroeid, hetgeen nog meer blijkt uit de 60 pagina's achtergrondinformatie die aan de twee diensten vooraf gaan. Al met al biedt dit boek een interessant experiment, al kun je je afvragen hoe christelijk de hier geboden liturgie nog is.


This is the website of Peter van 't Riet