Boekrecensie

Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - Hanna Blok - 1989
Nederlandse Bibliotheek Dienst (december)

De titel van het boek is ontleend aan een oudtestamentische tekst over een toekomstbeeld waarin tien niet-joodse mannen zich vastgrijpen aan de mantelslip van een joodse man, omdat 'God met hem is'.

Veel christenen oriënteren zich in deze tijd opnieuw op het jodendom. De auteurs, die al verschillende boeken op het gebied van jodendom en christendom schreven, menen dat uiteindelijk joodse elementen in de christelijke liturgie zullen worden opgenomen. Ze zijn zich ervan bewust, dat hierbij vragen zullen rijzen, bijv. over het gevaar van grensoverschrijding. In twee uitgewerkte liturgieën van op het jodendom georiënteerde diensten, maken ze duidelijk wat hun bedoeling is.

In de verantwoording wijzen ze op overeenkomsten maar ook op verschillen in de liturgische opvattingen van de joodse en christelijke eredienst. De visie op de mens en op de relatie God-mens, ideeën over messiasschap spelen daarbij een rol. Een sympathiek en met inzicht geschreven boek, dat velen die zich verdiepen in de dialoog jodendom-christendom aan het denken of aan het werk kan zetten.


This is the website of Peter van 't Riet