Boekrecensie

Boekbespreking De slip van een joodse man vastgrijpen - Gerard Lukken - 1990
De Bazuin (16 maart)

In het spoor van de joodse Jezus is de laatste tijd een andere uitleg van de bijbel ontstaan dan eeuwenlang gebruikelijk was. Dit heeft ook ingrijpende consequenties voor de grondstructuur en voor de afzonderlijke elementen van de christelijke eredienst.

Het boek bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Het is jammer dat de auteurs uitgaan van de conventionele, nog niet vernieuwde liturgie. Bovendien zouden de indringende vragen die het boek oproept toch wel op fundamentelere en meer genuanceerde wijze moeten worden uitgediept. Desondanks aangeraden.


This is the website of Peter van 't Riet