Boekrecensie

Voor wie geen Hebreeuws kent ... - D. van Leeuwen - 1988
Kerk en Werk (december)

Toen ik pas begonnen was aan de colleges Hebreeuws, volgde ik ook enige leerhuizen bij de joodse geleerde Witlau. Leuk is dat, om Hebreeuws te leren, dan kun je ook de commentaren van de rabbijnen lezen, zei hij toen tegen mij. Zo goed heb ik echter nooit Hebreeuws leren lezen. Het bleef steken in het stadium waarop kinderen in groep drie boom-roos-vis lezen.

Gelukkig zijn er meer zulke mensen en daarvoor schreef rabbijn Roland Gradwohl, aanvankelijk wonend in Zwitserland en nu in Jeruzalem, een 1e deel "Uit Joodse bronnen". Hij behandelt vijf teksten uit Genesis met alle commentaren uit Misjna, Talmoed en Midrasj.

Het boek is uit het Duits vertaald door Peter van 't Riet. Peter van 't Riet hebben we leren kennen uit de boeken die hij samen met Will Barnard schreef: "Lukas de Jood" en "Zonder Tora leest niemand wel". Eén dezer dagen verschijnt er ook een boekje over Jona van hen beiden.

Het is jammer dat er van de vertaler niets in zo'n boek staat. Maar Peter van 't Riet is een origineel mens. Hij is leraar wiskunde aan de lerarenopleiding in Zwolle, maar Judaica spreekt hem erg aan. Met wiskundige precisie gaat hij de schrift na. Diezelfde precisie gebruikt Gradwohl en ik had Peter van wie ik diverse leerhuizen en colleges heb gevolgd wel eens willen vragen of hij aan het vertalen ook zoveel plezier heeft beleeft.

Voor de joodse wijze van exegetiseren is dit boek een prima kennismaking. Het lijkt mij uitermate geschikt voor leerhuizen en kursussen theologische vorming van gemeenteleden. De uitgever vraagt aan het eind of er belangstelling zou bestaan voor een vertaling van alle vier de boeken. Zelf ben ik bijzonder blij met deze wijze van exegetiseren. De schrift met de schrift uitleggen. Vanuit een eeuwenoude traditie die ook steeds is doorgegeven en gebruikt.

Bij schrijvers als Flusser en Lapide lees je alleen wat zij belangrijk vonden in al deze commentaren. Gradwohl probeert ons de hele breedte te laten zien. Voor ieder die de joodse bijbeluitleg belangrijk vindt (je kunt bijna niet meer zonder) is dit een zeer aanbevelenswaardig boek. Uitgegeven bij Boekencentrum in Den Haag.


This is the website of Peter van 't Riet