Boekrecensie

Boekbespreking Uit joodse bronnen 2 - Hanna Blok - 1990
Nederlandse Bibliotheek Dienst (juli)

In deze tweede bloemlezing uit het werk van rabbijn Gradwohl worden zes bekende tekstgedeelten uit Genesis en Exodus behandeld; o.a. de schepping; de binding van Isaäk; Mozes bij de brandende doornstruik en de instelling van Pessach.

In zijn uitleg verwijst hij naar werk van joodse commentatoren die leefden in een periode verspreid over ca. 2000 Jaar. Ook moderne bijbelgeleerden komen herhaaldelijk aan het woord. Juist bij deze bekende gedeelten zijn de originele zienswijzen van de rabbijnen vaak heel verrassend. Wie meer wil weten over deze wijze van uitleg wordt verwezen naar deel 1.

Gradwohl woont in Jerusalem. Hij levert geregeld bijdragen aan pers en radio in Duitsland en Zwitserland. Peter van 't Riet gaf een verzorgde en deskundige vertaling. Prettig is ook de aandacht voor de transcriptie van het Hebreeuws naar het Nederlands. Voor persoonlijke studie maar ook voor studiegroepen op het gebied van jodendom/christendom is het boek goed te gebruiken.


This is the website of Peter van 't Riet