Interview

Jodendom blijft leven lang intrigeren - Frans Ebeltjes - 2012
Interview in: De Stentor (1 november)

ZWOLLE - Veertig jaar lang verdiept Zwollenaar Peter van 't Riet zich al in het Jodendom. Aanstaande zondag neemt hij officieel afscheid van de Zwolse Stichting Judaica, maar de verdieping blijft. "Dat is een van die bijzondere aspecten van het Jodendom; je leven lang blijven leren."

   Foto: Henri van der Beek

Zelf heeft Van 't Riet protestantse roots, maar in de jaren zeventig kon de kerk met haar dogma's hem niet meer zo bekoren. Hij kwam in aanraking met het Jodendom. "Het gaf als het ware vulling aan de lege plekken in mijn leven. Ik kwam er achter dat het Jodendom ondanks het ouderwetse imago eigenlijk een buitengewoon moderne levensbeschouwing is, gericht op persoonlijke aspecten, het blijven leren en het omzien naar de ander. Het is mijn persoonlijke drijfveer geworden om deze normen en waarden uit te dragen."

Van 't Riet kwam in 1980 naar Zwolle. Naast zijn werk bij Windesheim (binnenkort neemt hij afscheid als lector ICT en onderwijsinnovatie) nam hij in 1983 contact op met de synagoge in de binnenstad. Hij gaf de impuls tot het initiatief om het oude gebouw aan de Samuel Hirschstraat te renoveren. Hiervoor werd de Stichting Voortbestaan Synagoge opgericht. "Na de restauratie werd de vraag actueel welke functie het gebouw zou kunnen vervullen naast die van gebedshuis voor de kleine joodse gemeenschap. Onder andere werkten we toen een plan uit voor projecten in de educatieve sfeer", aldus Van 't Riet.

Min of meer als vervolg op de eerder genoemde stichting ontstond de Stichting Judaica. Van 't Riet wordt genoemd als oprichter en voorzitter. De stichting heeft een educatief karakter en staat los van welke godsdienst dan ook, ook van het jodendom als religie. Het gaat ook om de taal, cultuur en geschiedenis. Activiteiten waren onder andere het organiseren van cursussen, het inrichten van een tentoonstelling (nog steeds te zien) en van concerten.

Op persoonlijke titel bleef van 't Riet het Jodendom bestuderen. Hij overwoog om zelf Jood te worden, maar zag daar uiteindelijk vanaf vanwege de enorm zware eisen die daar aan worden gesteld. Hij schreef wel verschillende boeken en gaf overal in het land lezingen en cursussen. Dat blijft hij overigens doen, ook als aanstaande zondag afscheid van hem is genomen. "De stichting bestaat nu 25 jaar. Zelf ben ik 64 en ik heb altijd gezegd dat je niet tot in het graf moet willen besturen. De laatste tijd is er een hernieuwde belangstelling voor het Jodendom, vooral vanuit groepen mensen die leegte ervaren doordat ze los zijn komen te staan van godsdienst en kerk. Daardoor is Judaica een levensvatbare stichting gebleven."

Het afscheid van van't Riet maakt zondag deel uit van een bredere bijeenkomst (aanvang 10.30 uur), waarin ook het vijfde Lustrum van de Stichting Judaica en de 14de Samuel-Hirschlezing een plek vinden. De lezing wordt dit jaar verzorgd door dr. Bart Wallet.

[Dit interview is overgenomen met enkele correcties van historisch-feitelijke aard].
This is the website of Peter van 't Riet