Vraag&Antwoord

Afgoden (1) - Peter van 't Riet
Wat is de betekenis van de afgod met de naam Romfa in Handelingen 7:43?

Vraag: Lezende in Handelingen 7:43 kwam ik de naam Romfa tegen. Ik begrijp dat dit een afgod is, maar mijn vraag is welke? Waarvoor werd deze aanbeden? En wat wordt er bedoeld met de ster?

Antwoord: Handelingen 7:42b-43 is een gedeelte uit de rede van Stefanus, waarin hij Amos 5:25-26 citeert. De naam Romfa is een verbastering van de naam Kewan bij Amos. Kewan werd in de Septuaginta (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel uit de 3e en 2e eeuw vCJ) weergegeven met Raifan (de Hebreeuwse letter kaf is dus als een reesj gelezen). Door Lukas is dit in Handelingen weergegeven als Romfa.

Kewan was een sterrengod die volgens Amos door de Israëlieten in de woestijn vereerd werd naast de EEUWIGE. Met het citaat uit Amos houdt Stefanus de Sadducese leiders in Jeruzalem voor, dat zij verraad plegen aan de joodse zaak, omdat zij bij hun bestuur van de tempel en de offerdienst gemene zaak te maken met de Romeinen. Daardoor dragen zij uiteindelijk bij aan de ondergang van Jeruzalem. De woorden van Amos: "Ik zal u overbrengen nog verder dan Babylon" verwijzen naar de ondergang van Jeruzalem en de daarop volgende ballingschap. In Lukas' dagen verwijst Babylon in joodse teksten naar Rome, het Babylon van die tijd.


This is the website of Peter van 't Riet