Vraag&Antwoord

Onsterfelijkheid (1) - Peter van 't Riet - 2020
Hoe komt het Jodendom aan de gedachte van de onsterfelijkheid van de ziel?

Vraag : Ik heb begrepen dat de middeleeuws-joodse geleerde Maimonides in Alexandrië in Egypte heeft gewoond. Kan hij daar beïnvloed zijn geweest door het Hellenisme en zo het laatste geloofsartikel van zijn geloofsbelijdenis over de onsterfelijkheid van de ziel de joodse traditie hebben binnengebracht?

Antwoord : De onsterfelijkheid van de ziel is al in de hellenistische tijd (3e-2e eeuw vCJ) door diverse joodse groepen overgenomen van de Grieken. Dat is zo'n 1000 jaar voordat Maimonides leefde (1138-1204 CJ). Er is wel één groot verschil met de “Griekse ziel”, die zonder lichaam eeuwig bleef voortbestaan. Joden kunnen zich de mens eigenlijk niet goed voorstellen zonder een lichaam. Vandaar dat die ziel moet wachten op de opstanding der doden om weer waarlijk mens te kunnen worden. Overigens zeg ik wel eens: in de Bijbel en de joodse literatuur bestaan wel 70 soorten opstanding uit de doden. Ieder mag er dus zijn eigen gedachten over hebben.


This is the website of Peter van 't Riet