Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 34 - Peter van 't Riet - 2021
30 april

Beste lezer,

Ondanks de stilstand van veel activiteiten in dit tweede coronajaar zijn er toch weer een aantal zaken te melden die wellicht interessant voor u zijn.

Een leerdienst/lezing bij u aan huis

Op zondag 18 april jl. stond in mijn agenda een leerdienst in de Arboretumkerk in Wageningen. Ik was van plan geweest het daar te hebben over de vraag: 'Is het vierde evangelie anti-joods?' Helaas kon deze dienst in verband met de coronapandemie geen doorgang vinden. In plaats daarvan is in overleg met de contactpersonen besloten mijn voordracht op te nemen als een video-presentatie en op YouTube te plaatsen. Zondag 18 april stond de link naar de presentatie op de website van de kerk en werd de video vele malen bekeken. Het resultaat van deze digitale lezing is nu beschikbaar voor ieder die in het onderwerp geïnteresseerd is. U kunt de lezing volgen op de homepage van mijn website: klik hier. De duur is ca. 53 minuten.
 
x

Er kwamen naar aanleiding van de inhoud enkele vragen binnen, die u samen met mijn antwoorden hier kunt vinden. De inhoud van de lezing is ontleend aan gedeelten uit mijn boek over het vierde evangelie: Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus, dat nog altijd verkrijgbaar is bij Folianti.

Twee artikelen over Jochanan ben Zakkai
De afgelopen maanden publiceerde in twee artikelen ik het Judaica-Bulletin over de farizees-rabbijnse geleerde Jochanan ben Zakkai, tijdgenoot van Jezus en Paulus. Hij kan gerust beschouwd worden als grondlegger van het huidige Jodendom. Het eerste artikel gaat over zijn jeugd, zijn farizese opleiding en zijn 18-jarig verblijf in Galilea, de landstreek waar Jezus vandaan kwam. Het tweede artikel behandelt Jochanan als leraar in Jeruzalem en zijn belangstelling voor mystiek in de twintig jaar die voorafgingen aan de Joodse opstand tegen de Romeinen in 66 CJ. Jochanan overleefde die opstand en werd na de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ de grondlegger van het huidige rabbijnse Jodendom. Aan die laatste fase van zijn leven hoop ik in juli een derde artikel te wijden. Voor wie niet geabonneerd is op het Judaica-Bulletin heb ik de eerste twee artikelen op mijn website gezet. U vindt hier het eerste artikel en hier het tweede artikel.

Op zoek naar een oud nummer uit de Folianti-reeks
Een van de lezers van deze nieuwsbrief is in het bezit van alle 43 nummers van de Folianti-reeks op één na. Dat is nr. 28: Het boek Jona als midrasj. Graag zou hij de serie compleet willen maken, maar het nummer wordt helaas niet meer herdrukt. Mocht iemand van u dat nummer nog hebben en er afstand van willen doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn mij een antwoordmail te sturen? Dan breng ik u via de mail met hem in contact en kunt u het verder met elkaar regelen. Een vergoeding voor de verzendkosten is hij vast wel bereid te betalen.

Vrijwilligers voor de Stichting Judaica Zwolle
In 1987 was ik mede-oprichter van de Stichting Judaica Zwolle. Deze educatieve stichting heeft als doelstelling het verspreiden van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Na 25 jaar heb ik in 2012 het voorzitterschap overgedragen en heeft de stichting haar bloeiende bestaan voortgezet onder leiding van Wim Neevel uit Ommen. Momenteel is de stichting echter door de coronacrisis in zwaar weer gekomen. Maar nu de beperkende maatregelen langzaam maar zeker worden opgeheven, wordt gewerkt aan een “doorstart” om de werkzaamheden weer nieuw leven in te blazen. Daarvoor is het wel nodig dat er nieuwe aanwas komt onder de vrijwilligers en in het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit een secretaris en een penningmeester en er is een kandidaat-voorzitter. Om de doorstart te laten slagen is er meer inzet nodig, zodat het werk voor iedereen behapbaar is.

x

Mijn eigen ervaring, die ik ook van veel andere vrijwilligers en oud-bestuursleden heb gehoord, is dat betrokkenheid bij de Stichting Judaica in de persoonlijke sfeer veel kan opleveren ook als je niet tot de joodse gemeenschap behoort. De stichting verricht haar activiteiten in de fraaie synagoge van Zwolle. Zij verzorgt cursussen en lezingen, geeft een bulletin uit, heeft een bibliotheek, verzorgt een permanente tentoonstelling in de synagoge, houdt er een website op na, én er is ruimte voor nieuwe initiatieven die binnen de doelstelling passen. Je ontmoet interessante mensen. Door mee te werken aan de activiteiten van de stichting kan bovendien je betrokkenheid bij de synagoge vergroot worden.

Je inzetten voor de Stichting Judaica hoeft niet veel tijd te kosten. Je kunt activiteiten verrichten die passen bij je interesse en beschikbaarheid: gastvrouw of gastheer zijn tijdens cursusavonden, redactioneel werk, administratieve werkzaamheden, bibliotheekbeheer, docenten en sprekers uitnodigen en begeleiden, of wat er verder op je pad komt als vrijwilliger en/of bestuurslid. Er wordt niet al te veel vergaderd, want veel zaken kunnen via de mail worden afgehandeld. Ook hoef je niet uit Zwolle te komen om mee te doen. Door de goede verbindingen via trein en snelwegen is Zwolle vanuit grote delen van het land gemakkelijk te bereiken. Cursisten, vrijwilligers en bestuursleden komen uit de wijde omgeving.

Als je na bovenstaande er wel zin in hebt, wil ik je vragen je via het mailadres secretariaat@judaica-zwolle.nl aan te melden bij Wim Neevel. Het zou leuk zijn als je in je mail iets over jezelf wilt vertellen. Dan neemt Wim contact met je op om vragen te beantwoorden, meer informatie te geven en/of je bij de stichting te introduceren.

De tekst van de Hebreeuwse Bijbel
Onlangs had ik een kort "mailgesprek" over de tekst van de Hebreeuwse Bijbel met een lezer van de website. Welke Bijbelhandschriften hebben bij de totstandkoming daarvan een rol gespeeld? En hoe kunnen we het geïnspireerde karakter ervan zien? U kunt de tekst van dit mailgesprek hier vinden.

Discussies op www.Academia.edu
Aan de Engelstalige pagina Discussions op mijn website is een korte discussie toegevoegd over Paulus' gebruik van Genesis in Galaten 3. Dit naar aanleiding van het artikel Abraham in the Greek East van Maren R. Niehoff.

Lezingen in het najaar
In de hoop dat de coronamaatregelen het na de zomer weer toelaten, worden er momenteel weer lezingen geboekt voor het najaar en het voorjaar van 2022. U kunt de bestaande reserveringen vinden in de lezingenagenda.

In mijn vorige nieuwsbrief sprak ik de hoop uit dat u gezond uw vaccinatie(s) zou mogen halen en het normale leven weer kunt opvatten. Inmiddels heb ik mijn eerste prik gehad en wacht nog op de tweede. Dat voelt al een stuk veiliger aan dan de afgelopen maanden. Ik hoop dat u inmiddels ook gevaccineerd bent of binnenkort aan de beurt komt, zodat we binnenkort elkaar weer normaal kunnen begroeten en met minder zorgen van het mooie zomerweer kunnen genieten.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.

 


This is the website of Peter van 't Riet