Vraag&Antwoord

Messiasbelijdende joden (1) - Peter van 't Riet
Mag men de gemeenten in de Openbaring van Johannes 'Messiasbelijdende joodse gemeenten' noemen?

Vraag: In het tijdschrift van de Messiasbelijdende gemeente van Amsterdam (rabbijn Erwteman) stond in een artikelenserie over de 7 gemeenten in Openbaring: "aan de Messiasbelijdende joodse gemeente in Sardes". Ik heb hem gemaild en gevraagd of die gemeenten uit louter joodse gelovigen bestond. Hij bleef daar nogal vaag over. Heeft u daar over gepubliceerd? Uw eigen menig zou ik ook fijn vinden te vernemen.

Antwoord: Over Openbaring heb ik (nog) niet gepubliceerd. Twintig jaar geleden heb ik van dit boek eens kort studie gemaakt. Het boek staat op mijn lijstje om nog eens verder onderzoek naar te doen, maar of het er ooit van komt weet ik niet.

Wat de vertaling "aan de Messiasbelijdende joodse gemeente in Sardes" betreft: deze vind ik onjuist, omdat de woorden "Messiasbelijdende joodse" niet in de tekst van Openbaring 3:1 staan. Het is bovendien een term die toen niet bestond en die vandaag een specifieke groepering aanduidt. Daarmee hebben we hier een typisch voorbeeld van een hedendaagse groep die zichzelf via de vertaling in een bijbeltekst projecteert. In mijn optiek kan dat niet. Het is inlegkunde in plaats van uitlegkunde.

Dat neemt niet weg dat we er vanuit mogen gaan dat de gemeente van Sardes uit joden en wellicht godvrezenden heeft bestaan, die Jezus als de messiaanse mens van de toekomst hebben gezien. Dat de gemeente van Sardes uit joden heeft bestaan, is niet direkt maar wel indirekt uit de tekst van Openbaring af te leiden. Openbaring staat namelijk bol van de joodse symboliek en sluit qua type literatuur geheel aan bij de joods-apocalyptische literatuur van de Oudheid.

Dat betekent dat hedendaagse messiasbelijdende joden de gemeente van Sardes wel degelijk als een van hun voorgangers mogen beschouwen, maar wat mij betreft mogen ze die toenmalige gemeente niet zomaar identificeren met hun eigen hedendaagse groepering.


This is the website of Peter van 't Riet