Vraag & Antwoord

Christendom en Jodendom (8) - Peter van 't Riet - 2023
Zou men zich als aanhanger van de joodse leraar Jezus van Nazaret niet moeten aansluiten bij het Jodendom?

Vraag : Wat betekent het joodse onderwijs van Jezus van Nazaret voor mij als christen? Zou ik me niet als gelovige uit de volkeren moeten aansluiten bij een van de vele groeperingen binnen het jodendom?

Antwoord : In de Oudheid had dat inderdaad gekund. Men kon zich toen als godvrezende bij een joodse gemeente aansluiten. Dat wil zeggen geen lid worden, maar passief synagogediensten en andere activiteiten bijwonen. Zoals we uit de Handelingen der Apostelen weten, bezochten vele godvrezenden de synagogen en zij leefden gedeeltelijk volgens joods gebruik. Maar sinds het Christendom is ontstaan met zijn vaak anti-joodse houding, is dat geloofsmodel verloren gegaan.

Daarom is het mijns inziens het beste om op zoek te gaan naar een christelijke gemeente, waarin aandacht is voor de joodse Jezus. Waar men probeert anti-joodse en onjoodse theologie en liturgie op te ruimen. Waar men zoekt naar vernieuwing met gebruikmaking van de kennis die we de afgelopen decennia over het Jodendom en het Nieuwe Testament hebben opgedaan. Waar men het gesprek met de synagoge ziet als iets om van te leren en niet als iets om te beleren. En ja, op die manier breng je de wereld hopelijk wat verder in de richting van de messiaanse tijd.


This is the website of Peter van 't Riet