Vraag&Antwoord

Besnijdenis (2) - Peter van 't Riet - 2010
Heeft de besnijdenis zin voor niet-joodse kinderen?

Vraag: Heeft het zin dat niet-joodse ouders hun pasgeboren zoon besnijden teneinde een latere toegang tot het jodendom voor hem te vergemakkelijken?

Antwoord: Hoe goed bedoeld het idee ook is, mijns inziens heeft het geen enkele zin, omdat een dergelijke "besnijdenis" niet als zodanig door het jodendom wordt erkend, ook niet als het kind later als volwassene zelfstandig tot het jodendom wil toetreden. De besnijdenis van een pasgeboren jongetje is joods-wettelijk pas geldig als het kind geboren joods is en het ritueel wordt voltrokken door een moheel, een joodse besnijder, die daarvoor speciaal is opgeleid. Een volgens de halacha (joodse wet) onvolwassen niet-joods kind kan alleen tot het jodendom overgaan als de moeder tot het jodendom overgaat. Het kind gaat dan min of meer "automatisch" mee. Zo niet dan zal het als volwassene zelf een gioer-procedure (bekeringsprocedure) moeten ondergaan.
 


This is the website of Peter van 't Riet