Vraag&Antwoord

Joodse onderwijs (1) - Peter van 't Riet - 2004
Kunnen niet joodse kinderen joods onderwijs volgen?

Vraag: Kunnen niet-joodse kinderen deelnemen aan de joodse les van een joodse gemeente?

Antwoord: Wat de religieuze opvoeding van kinderen betreft, verwacht ik niet dat een joodse gemeente niet-joodse kinderen toelaat tot de joodse lessen samen met joodse kinderen. Niet-joodse ouders zullen dus hun kinderen zelf de religieuze opvoeding moeten geven die zij gewenst vinden. Het volgen op school van onderwijs in godsdienst en/of zedenleer, ook als dat niet vanuit een joodse optiek gebeurt, kan mijns inziens geen kwaad en het verruimt de blik, zolang de echte religieuze opvoeding maar thuis gebeurt.
 


This is the website of Peter van 't Riet