Vraag&Antwoord

Synagogediensten (1) - Peter van 't Riet - 2006
Kunnen niet-joden synagogediensten bezoeken?

Vraag: Is het bijwonen van een sjabbatdienst door niet-joden een ontheiliging van de dienst?

Antwoord: In het geheel niet. Joden beoefenen geen geheime riten, die door de aanwezigheid van niet-joden ontwijd zouden worden. De gebeden zijn gericht tot de God van de gehele mensheid. In de tijd van de tempel werden niet-joden weliswaar niet in de tempel toegelaten, maar dat geldt niet voor de synagoge. Zelfs in de tijd van de tempel konden niet-joden offergeschenken zenden, die dan niet door henzelf, maar namens hen geofferd werden. Het jodendom is geen mysteriegodsdienst met riten waaraan alleen ingewijden kunnen deelnemen. Het jodendom kijkt immers uit naar de dag waarop alle mensen God als Schepper zullen erkennen! Weliswaar wordt een niet-jood tijdens de synagogedienst niet opgeroepen voor het lezen uit de Tora, maar dat is omdat de openbare Tora-lezing voor hem geen religieuze plicht is en de meeste voorschriften in de Tora voor hem niet bindend zijn. U kunt dus als niet-jood zonder scrupules een joodse dienst bijwonen.
 


This is the website of Peter van 't Riet