Vraag&Antwoord

Synagogediensten (2) - Peter van 't Riet - 2007
Kan men zomaar een bezoek brengen aan een synagogedienst?

Vraag: Kan men zomaar een bezoek brengen aan een synagogedienst?

Antwoord: In beginsel kan dat inderdaad. De synagogale eredienst is een vorm van openbare eredienst, waar in beginsel iedereen bij aanwezig kan zijn. Een joodse gemeente is geen geheim genootschap. Wel zal men, vooral in kleine gemeenten, willen weten wat voor vlees men in de kuip heeft. Het jodendom is in het verleden niet altijd met goede bedoelingen benaderd. Daarom verdient het aanbeveling eerst contact te zoeken met een vooraanstaande figuur in de joodse gemeente en te vragen of men ge?ntroduceerd kan worden. Als een dergelijk contact niet te leggen valt, kan men zich op een sjabbatochtend bij de deur van de synagoge melden met het verzoek de dienst te mogen bijwonen. Men moet voorbereid zijn op wantrouwende reacties en deze met geduld tegemoet treden. Het winnen van het vertrouwen van een aantal leden van een joodse gemeente is een langdurige zaak, waarvoor geen recepten te geven zijn. Meestal is het een kwestie van stug volhouden en kansen grijpen om een positieve bijdrage te leveren aan zaken die het welzijn van de joodse gemeente bevorderen. Men moet ten allen tijde vermijden de indruk te wekken dat men als jood behandeld zou willen worden, terwijl men dat niet is. Een niet-jood die een synagogedienst bijwoont, is geen deelnemer, maar een toeschouwer (wat niet wil zeggen dat men daar geen religieuze ervaring bij kan hebben).
 


This is the website of Peter van 't Riet