Vraag&Antwoord

Joodse gebeden (1) - Peter van 't Riet - 2004
Kunnen niet-joden joodse gebeden gebruiken?

Vraag: Is gebed een noodzakelijke voorwaarde om als niet-jood in de geest van het jodendom religieus te kunnen leven?

Antwoord: Gebed is voor de jood een religieuze plicht, waarbij we moeten bedenken dat bidden niet onderwerping aan of smeking tot de godheid is, maar zelfbezinning "voor het aangezicht van de Eeuwige". "Weet voor wie je staat," is het devies voor de chazan (voorzanger) in de synagoge. Deze plicht bestaat echter niet voor een niet-jood. Toch kan het ontwikkelen van een eigen vorm van gebed met behulp van de joodse gebeden, het leven van niet-joden verdiepen.

Minstens zo belangrijk in het jodendom is studie. Daar waar een nieuwe joodse gemeenschap ontstaat, heeft men eerst de plicht een leerhuis te stichten, pas daarna een synagoge. De "dienst van de studeerkamer" kan dus als minstens zo belangrijk worden ervaren als de "dienst van het persoonlijke gebed"; het bezoeken van het leerhuis als minstens zo belangrijk als het bezoeken van een gebedsdienst. Uiteindelijk is het beider doel om in de praktijk van het leven de wereld wat meer in overeenstemming te brengen met de bedoelingen die de Eeuwige er vanaf het begin mee heeft gehad.


This is the website of Peter van 't Riet