Vraag&Antwoord

Overgang tot het jodendom (2) - Peter van 't Riet - 2009
Is er verschil in acceptatieprocedures tussen joodse gemeenschappen?

Vraag: Is er verschil in acceptatieprocedures tussen joodse gemeenschappen en hun rabbijnen?

Antwoord: Dat is zeker het geval. Als het bewijs van jood-zijn onomstotelijk vaststaat, wordt men in Nederland door de orthodoxe rabbijnen zonder meer geaccepteerd in geval men vanaf geboorte en door opvoeding niet op de hoogte was jood te zijn en men er later achter is gekomen. In geval men in het verleden bewust het jodendom vaarwel heeft gezegd en bijv. christen is geworden, maar terug wil keren, zal dat vermoedelijk minder gemakkelijk gaan.

Bij de Nederlandse liberale joden wenst men in het geval men op latere leeftijd ontdekt heeft joods te zijn, vaak ook een gioer-achtige procedure: onderwijs, acceptatie door een liberaal beet din (rabbinale rechtbank) en gang naar het mikwe (ritueel bad).

Wat de gioer betreft: deze is soms alleen geldig in het land waar men is uitgekomen, of in het "kerkgenootschap" waarin men is uitgekomen. Dergelijke beperkingen schijnen soms ook op de gioer-verklaring van het betrokken beet dien te staan.
 


This is the website of Peter van 't Riet