Boekrecensie

Christendom kan niet zonder jodendom - S. Oldenkamp - 2002
Website van de Evangelische Omroep [juli]

"Nu uit steeds meer studies blijkt dat Jezus en zijn volgelingen onversneden Joden waren, ontstaat er voor het christendom steeds meer een probleem." Recensie van het spraakmakende boek van Peter van 't Riet dat pleit voor een christendom à la Jezus.

De wortels van het christendom liggen in het jodendom. Jezus was een jood. Hij bad, at, sprak en leefde uit zijn jood-zijn, Wij als christenen zijn ver verwijderd geraakt van die Jezus. "Christendom à la Jezus"? Dat klinkt elke christen degelijk en goed in de oren. Natuurlijk moeten we christen zijn zoals Jezus dat was, maar Van 't Riet probeert in dit boek duidelijk te maken dat Jezus een echte jood was. "Het christendom dat uit het jodendom is ontstaan, is ver verwijderd geraakt van het jodendom," meldt het boek. "In Jezus ligt de sleutel tussen het jodendom en het christendom".

In tien hoofdstukken over diverse liturgische thema's zoals de Schriften, de feesten, de rustdag, de grondhouding, de doop, de verzoening, laat Van 't Riet zien waarin het christendom door diverse culturen en stromingen heen ver verwijderd is geraakt van de leer van Jezus. Tenminste dat is Van 't Riet's stelling. "Het kan nooit Jezus bedoeling zijn geweest een nieuwe godsdienst te stichten, waarin hij los van zijn joodse achtergronden verheerlijkt zou worden als een goddelijk persoon."

Hier lijkt Van 't Riet net iets te ver door te slaan in zijn pleiten voor meer jodendom in het christendom. Toch is dat een van de weinige kritische kanttekeningen die je kan plaatsen bij de sterke cultuurhistorisch en theologisch uiteengezette "Christendom à la Jezus" van Van 't Riet.

Als de conclusies van Van 't Riet kloppen, dan zijn wij van de Reformatorische kerken (de Evangelischen iets minder) ver verwijderd geraakt van het "Christendom à la Jezus". Dan is het Van 't Riet, die in navolging van Luther zijn stellingen aan de kerk nagelt. Willen wij dan "Christen zijn à la Jezus".

"Christendom à la Jezus" is ondanks de wetenschappelijke uiteenzetting van het jodendom prettig leesbaar. Judaicus Van 't Riet is niet bang uitgevallen en schrijft met zelfvertrouwen en overtuiging een zeer kerkelijk-kritisch boek. Dat is in christelijk Nederland een verademing naast alle grijze compromisrijke dominee-lectuur.


This is the website of Peter van 't Riet