Boekrecensie

Boekbespreking Christendom à la Jezus - Drs. J.F.A. Verbraak - 2002
Nederlandse Bibliotheek Dienst (februari)

Het doel van de auteur is te wijzen op de wortels van het christendom in het jodendom. Jezus is een jood, die geen nieuwe godsdienst wilde stichten.

De nadruk van deze uitgebreide studie ligt op de liturgische praktijk. Beschrijvend en diep inlevend komen aan de orde: de taal, feesten, het gebed, de sabbath, de maaltijd, verzoening. Hoe beleefde Jezus deze joodse levensstijl dagelijks in de synagoge? Zijn we van wat Jezus wilde, niet te ver afgedwaald? Jezus was een getrouwe jood en wij zijn christenen. Alleen door de studie van de joodse bronnen kunnen we tot een herziening van de liturgische ervaringen komen. Boeiend, met veel informatie uit het jodendom.


This is the website of Peter van 't Riet