Boekrecensie

Boekbeschrijving Lukas versus Matteüs - Drs. J. Wilts - 2005
Nederlandse Bibliotheekdienst, Leidschendam, 22 juli

Dit boek vraagt aandacht voor de joods-theologische kwaliteiten van de evangelieschrijvers als correctie op de door de joodse onderzoeker Flusser verdedigde opvatting dat vanuit het in de evangeliën gehanteerde taalgebruik conclusies over de historische figuur van Jezus getrokken kunnen worden. Daartoe voert de auteur het begrip 'midrasj' in, bekend uit de rabbijnse literatuur.

Midrasj is de zoekende dialogische uitleg van een bijbelgedeelte. Dit wordt toegelicht met voorbeelden, onder andere de verschijning van Mozes en Elia aan Jezus op de berg. Conclusie: Lucas en Mattheüs hanteren verschillende midrasj, zelfs tegenstrijdig. De auteur is onderwijspsycholoog en leerhuisdocent. De stelling van de auteur is zowel in joods als christelijk bijbelonderzoek omstreden: dat neemt echter niet weg dat hier een schat aan informatie te vinden is over de samenhang tussen verschillende bijbelgedeelten. Veel schemas en overzichten, tekstregister en index. Bestudering vraagt theologische voorkennis. Interessant voor wie op zoek is naar de joodse context van de evangeliën.


This is the website of Peter van 't Riet