Boekpublicatie

Uit joodse bronnen 1 - Dr. R. Gradwohl (Vertaling uit het Duits: Peter van 't Riet) - 1988
Verklaring bij vijf Genesisteksten

Uitgeverij Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage - ISBN: 90 239 0425 7 - 110 pagina's. Dit boek is uitverkocht.

Samenvatting - In dit eerste boek 'Uit joodse bronnen' behandelt de auteur vijf bekende Genesisteksten. Hij bedient zich daarbij van interpretaties en uitleg uit een tijdvak van ongeveer 2000 jaar. Citaten uit Misjna, Talmoed en Midrasj staan daarbij naast die uit de Middeleeuwen en het meer recente verleden. Daarbij heeft de auteur natuurlijk een keuze moeten maken uit het vele materiaal dat voorhanden is. De basis voor deze keuze, het overzicht van de geschiedenis van het joodse commentaar, wordt besproken in het afzonderlijke hoofdstuk: 'Inleiding in de joodse bijbelexegese'.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Inleiding in de joodse bijbelexegese
2. De weigering van de mens
3. Ben ik mijn broeders hoeder?
4. De watervloed is ten einde
5. De onvoltooide toren
6. Ga uit naar het land dat ik u wijzen zal
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet