Boekpublicatie

Uit joodse bronnen 2 - Dr. R. Gradwohl (Vertaling uit het Duits: Peter van 't Riet) - 1990
Enkele teksten uit Genesis en Exodus

Uitgeverij Boekencentrum B.V., 's-Gravenhage - ISBN: 90 239 0424 9 - 128 pagina's. Dit boek is uitverkocht.

Samenvatting - In dit tweede boek 'Uit joodse bronnen' behandelt de auteur zes teksten uit de bijbelboeken Genesis en Exodus. Hij maakt daarbij gebruik van de uitleg die joodse commentatoren gedurende een periode van ongeveer 2000 jaar aan de teksten gaven. Verklaringen van rabbijnen uit de Oudheid staan naast de uitleggingen van joodse geleerden uit de Middeleeuwen en de latere tijd. Ook de hedendaagse generatie joodse bijbelgeleerden komt regelmatig aan het woord. De auteur heeft een keuze moeten maken uit de enorme hoeveelheid commentaren van joodse geleerden. Wie meer wil weten over twintig eeuwen joodse bijbeluitleg kan in het eerste deel terecht voor een 'inleiding in de joodse bijbelexegese'.

Inhoudsopgave
Voorwoord van de vertaler
1. God - de schepping - de mens - de sjabbat
2. De binding van Isaäk
3. Jakobs droom
4. De verzoening van Josef met zijn broers
5. De openbaring van God bij de doornstruik
6. Een Pessach is het voor de Eeuwige
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet