Boekpublicatie

De invloed van het Jodendom op de Westeuropese cultuur - Peter van 't Riet (Eindredacteur) - 1992
Bijdragen aan een studiedag ter gelegenheid van vijf jaar Vrij Leerhuis in de Zwolse synagoge

Stichting Judaica Zwolle, Zwolle - ISBN: 90 800952 1 4 - 78 pagina's. Dit boek is uitverkocht.

Samenvatting - In de westerse wereld bestaat een sterke tendens de invloed van het jodendom op de ontwikkeling van de westerse cultuur over het hoofd te zien. Het jodendom is immers een godsdienst van een kleine minderheid der bevolking, die bovendien eeuwenlang ge?soleerd was van de hoofdstroom van de christelijke cultuur. Vandaag de dag komt men echter steeds meer tot het inzicht, dat de invloed van het jodendom op de westerse cultuur groot is geweest en nog steeds groot is.

Niet in het minst werkt die invloed door via het christendom, dat vele geloofsbegrippen, zijn ethiek en een groot deel van zijn eredienst aan het jodendom te danken heeft. Maar ook de invloed van individuele joden op de westerse cultuur is zeer omvangrijk geweest. Men hoeft maar te denken aan mensen als Marx, Freud en Einstein. Joden namen in grote getale deel aan de diverse emancipatiebewegingen, die de westerse wereld sinds de Franse Revolutie gekend heeft. Er zijn echter ook terreinen waarop de joodse invloed gering is geweest, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Westeuropese strafrecht.

In deze bundel belichten mr. R.A. Levisson, prof. dr. S. Leijdesdorff, dr. W.H. Zuidema, dr. R. van Riessen, prof. dr. H. Bianchi en prof. dr. R.G. Fuks-Mansfeld verschillende aspecten van de joodse invloed op de westerse cultuur.

Inhoudsopgave
Voorwoord
1. Vijf jaar Vrij Leerhuis in Zwolle (Peter van 't Riet)
2. De invloed van het jodendom op de Westerse cultuur (Mr. R.A. Levisson)
3. De invloed van joden op maatschappelijke en politieke bewegingen in het West-Europa van de 19e en 20e eeuw (Prof.Dr. S. Leijdesdorff)
4. Vragen en discussie
5. Sinai en Moria, Over de joodse invloed op het christendom (Dr. W.H. Zuidema)
6. De betekenis van Emmanuel Levinas voor de westerse filosofie (Dr. R. van Riessen)
7. Het judaisme, de Bijbel en het recht (Prof.Dr. H. Bianchi)
8. De rol van de vrouw in de emancipatie van de joden in de 19e eeuw (Prof.Dr. R.G. Fuks-Mansfeld)
Slotwoord (Dr. W.H. Zuidema)


This is the website of Peter van 't Riet