Brochure

Het boek Jona als midrasj - Peter van 't Riet - 2007
Van ziener tot profeet, van Israƫl tot de wereldvolken

Folianti-reeks nr. 28 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-20-9 - 21 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud ervan is opgenomen in het boek Als een duif naar het land van de oorlog.

Het boek Jona als midrasj
In het eerste hoofdstuk laat de auteur zien dat het boek Jona beschouwd kan worden als een bepaalde vorm van midrasj-literatuur. Aan de orde komen een aantal kenmerken van verhalende midrasj, het Jona-verhaal als midrasj op de Elia-verhalen en de thematiek van het zienerschap en de profetie, die middels deze Elia-midrasj aan de orde wordt gesteld. Jona wordt opgeroepen geen onverbiddelijke ziener te zijn, maar een vergevingsgezinde profeet te worden.

In het tweede hoofdstuk bespreekt de auteur dat het Jona-verhaal ook een midrasj is op de eerste hoofdstukken van Genesis. Aan het licht komt het specifieke universalistische perspectief van Israëls profetie dat in dit verhaal wordt geactualiseerd in de tijd van de Perzische overheersing.

Inhoudsopgave
1. Van ziener tot profeet
1.1 Inleiding
1.2 Het boek Jona als verhalende midrasj
1.3 Jona en de Elia-verhalen
1.3 Van ziener tot profeet
2. Van Israël tot de wereldvolken
2.1 Inleiding
2.2 Het boek Jona en Genesis
2.3 Jona, Tenach en de wereldvolken
2.4 Het boek Jona in de tijd van Ezra en Nehemia


This is the website of Peter van 't Riet