Dissertatie

Het didactisch handelen van wiskundedocenten met betrekking tot interne differentiatie
Een onderzoek naar het interne-differentiatiegedrag van wiskundedocenten in eenjarige brugklassen van MAVO-HAVO-VWO-scholengemeenschappen

Van deze dissertatie zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij Folianti.

Begin jaren '90 deed Peter van 't Riet onderzoek naar het didactisch handelen van wiskundedocenten, speciaal naar differentiatiegedrag, dat wil zeggen de wijze waarop docenten in hun lessen omgaan met de verschillen tussen goede en zwakke leerlingen. Onderscheid werd gemaakt tussen productgerichte en procesgerichte differentiatie binnen klasseverband. Onderzocht werd de invloed van groeperingsvorming (heterogene versus homogene groepering) en het differentiatiemodel van de gebruikte wiskundemethode (product- versus procesgericht model). Het onderzoek leverde een lijst beroepsvereisten voor wiskundedocenten en een aantal aanbevelingen voor de lerarenopleiding op. Op 10 april 1995 promoveerde Peter van 't Riet op dit onderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hieronder kun je de dissertatie downloaden.

Dissertatie Peter van t Riet 1995 - Het didactisch handelen van wiskundedocenten met betrekking tot interne differentiatie
This is the website of Peter van 't Riet