Onderwijs

Hieronder vind je artikelen en columns die Peter van 't Riet schreef over onderwijskundige onderwerpen, sommige samen met andere auteurs.

Business Intelligence in het Hoger Onderwijs - Hans Selles en Peter van 't Riet - 2011
Artikel in: Onderwijs Innovatie, Open Universiteit, Jaargang 13, nummer 1, maart 2011 - Grote organisaties worden steeds afhankelijker van hun informatiehuishouding, zowel voor de bedrijfsprocessen als voor hun strategische beslissingen. Dat geldt ook voor instellingen in het hoger onderwijs. Hans Selles en Peter van 't Riet schreven... Meer/More info...
Ketenintegratie in het onderwijs - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2009
Artikel in Onderwijs Innovatie, juni 2009 - In najaar 2008 en voorjaar 2009 deed Inge Strijker met begeleiding van Peter van 't Riet inventariserend onderzoek naar landelijke initiatieven op het gebied van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke rol speelde. Meer/More info...
Bonje door Bologna - Frank Boterenbrood en Peter van 't Riet - 2008
Consequenties voor de ontwikkeling van proces- en informatiearchitectuur - In december 2008 publiceerden Frank Boterenbrood en Peter van 't Riet dit artikel in Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, Jaargang 15, nummer 5, pagina 40 t/m 47. Een samenvatting van dit artikel luidt als volgt. Meer/More info...
Onderwijsstandaardisatie als strategisch proces - Peter van 't Riet - 2008
Een presentatie - Hieronder is een presentatie te downloaden die Peter van 't Riet als Lector ICT en onderwijsinnovatie hield op 6 februarie 2008 tijdens een conferentie op de Hogeschool Windesheim te Zwolle. De presentatie werd daarna gepubliceerd in de... Meer/More info...
Onderwijs verdient een beter debat - Peter van 't Riet - 2006
De bijdrage van Mei Li Vos en Martin Pikaart van het Alternatief voor Vakbond aan TROUW Podium van 22 december 2006 is typerend voor de wijze waarop het debat over de "Nieuwe Schoolstrijd" (ook al zo'n uit zijn historisch verband gerukte... Meer/More info...
Moderne vreemde talenonderwijs schoeien op Europese leest - Peter van 't Riet - 2004
Het moderne-vreemdetalenonderwijs in Nederland is ondanks alle moderniseringen van de afgelopen decennia gebaseerd op ideeën en behoeften uit de 19e en begin 20e eeuw, die in de toekomst niet houdbaar meer zullen zijn. Meer/More info...
Tweede-graadslerarenopleidingen in de Exacte Vakken - S.P. van 't Riet - 1992
Naar een ge├»ntegreerd opleidingsmodel - Onderstaand artikel werd in 1992 gepubliceerd in het verlengde van een presentatie op het VELON Congres. In die tijd was Peter van 't Riet opleidingscoördinator voor de tweede-graadslerarenopleidingen in de exacte vakken (biologie,... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet