2020-

Overzicht van lezingen en cursussen die Peter van 't Riet verzorgde vanaf 2020 tot heden.

2023

 • 18-1, 1-2 en 15-2-2023 - Vrij Leerhuis Cursus Het midrasjkarakter van de evangeliën.
  Inhoud: De cursus telt 3 bijeenkomsten op de woensdagen 18 januari en 1 en 15 februari. Lesmateriaal is het boek Zonder Tora leest niemand wel. Voor de 2e en 3e bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd enig huiswerk te doen. Tijdens elke avond wordt een karakteristiek evangelieverhaal behandeld. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle. Plaats: Synagoge, Samuel Hirschstraat 8, Zwolle (10 minuten lopen vanaf station Zwolle). Tijd: 19.30 uur. Inschrijving via de website www.judaica-zwolle.nl.
 • 20-2-2023 - Lezing Hoe joods was Paulus?
  Inhoud: Paulus wordt tegenwoordig vaak gezien als een geleerde die werd opgevoed en opgeleid in een vroom farizees milieu. Maar klopt dit beeld wel? Of groeide hij op in een hellenistisch-joods milieu? En maakt dat wat uit voor het verstaan van zijn brieven? Aan de orde komen onderwerpen uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Aanvang: 20.00 uur.
 • 7-3-2023  - Lezing Leviticus als theologie van daden
  Leviticus wordt door veel bijbellezers gezien als een achterhaald bijbelboek over een offerdienst die niet meer bestaat. Maar wat heeft Leviticus ons te vertellen als we het lezen als een "theologie van daden" in plaats van als een droge opsomming van offervoorschriften? Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.00 uur.
 • 9-3-2023  - Leerhuis Hoe joods was Paulus?
  Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde (Fr.). Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat en meerdere avonden bijeenkomt, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
 • 15-3-2023  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
  Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
 • 19-3-2023  - Leerdienst Wrede Bijbelverhalen?
  Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 29-3-2023  - Lezing Wie waren de Farizeeën?
  Inhoud: Voor de meeste mensen hebben de Farizeeën als felle tegenstanders van Jezus een slechte reputatie. Maar het historische beeld van hen is veel genuanceerder dan de indruk die uit vooral de evangeliën van Markus en Matteüs naar voren komt. In de lezing wordt u bijgepraat over wie zij werkelijk waren. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: € 5,-.
 • 12-4-2023  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
  Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
 • 16-4-2023  - Leerdienst over het Zondvloedverhaal
  Inhoud: Het verhaal over de Zondvloed (Genesis 6-9) is een van de langst uitgesponnen verhalen in de Bijbel. Waarom moest de aarde worden schoongespoeld? Tegen welke historische achtergrond werd het verhaal verteld? Hoe kunnen we vandaag dit verhaal zo lezen dat er iets van te leren valt? Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij

2022

 • 11-1-2022  - Lezing Leviticus als theologie van daden.
  Vervalt i.v.m. coronamaatregelen. Inhoud: Leviticus wordt door veel bijbellezers gezien als een achterhaald bijbelboek over een offerdienst die niet meer bestaat. Maar wat heeft Leviticus ons te vertellen als we het lezen als een "theologie van daden" in plaats van als een droge opsomming van offervoorschriften? Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.00 uur.
 • 29-5-2022  - Leerdienst over Lukas' gelijkenis van de ponden (Lukas 19:11-27).
  Organisatie: Ekklesia, Leiden. Plaats: Hooglandse Kerk, Hoek Middelweg/Nieuwstraat, Leiden. Tijd: 12.00-13.15 uur.
 • 3-11-2022  - Leerhuis Hoe joods was Paulus?
  Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde (Fr.) Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat en vaker bijeenkomt, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
 • 16-11-2022  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora.
  Inhoud: Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar is God niet 'vanzelfsprekend' in de Tora? En vormt de mens niet het werkelijke probleem? Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. Die vraag wordt beantwoord door de Tora te lezen in het licht van de rabbijnse traditie. En dan komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Hardenberg-Heemse. Plaats: De Schakel (zaalgedeelte van de Hoeftekerk), Lage Doelen 3-A, 7772 BL Hardenberg. Tijd: 20.00 uur.

2021

 • 3-3-2021  - Het mensbeeld van de Tora.
  Gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Inhoud: Aan de orde komen gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Hardenberg-Heemse. Plaats: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Tijd: Idem.
 • 18-3-2021  - Gespreksavond Hoe joods was Paulus?
  Gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
 • 24-3-2021  - Lezing.
  Gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Inhoud: Wordt nader bekend gemaakt. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45-22.00 uur. Entree: Er wordt een bijdrage in de kosten van de avond gevraagd.
 • 18-4-2021  - Leerdienst over het vierde evangelie.
  Onderwerp: Is het vierde evangelie anti-joods? Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. De dienst heeft vanwege de coronamaatregelen niet fysiek plaatsgevonden. In plaats daarvan is de toespraak opgenomen en als digitale presentatie op de website van de Arboretumkerk geplaatst.
 • 22-4-2021  - Lezing Joodse humor.
  Gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen. Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: Gereformeerde Kerk Sliedrecht, Werkgroep Vorming & Toerusting. Plaats: Gereformeerde kerk, Middeldiepstraat 6, 3361 VT Sliedrecht Aanvang: 20.15 uur.
 • 5-8-2021  - Lezing Joodse Humor.
  Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: De Groene Hoed. Plaats: Regentessekerk, Regentesselaan 14B, 7316 AD Apeldoorn. Tijd: 20.00 uur. Entree: € 5,- per persoon. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 • 5-9-2021  - Leerdienst over de opstanding der doden in Lukas 20:27-40.
  Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 3-10-2021  - Leerdienst Israëlzondag. Over de opstanding der doden in Lukas 20:27-40.
  Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
 • 27-10-2021  - Lezing Joodse Humor.
  Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
 • 18-11-2021  - Leerhuis over Wrede Bijbelverhalen.
  Vervalt wegens de nieuwe coronamaatregelen. Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze bijeenkomst ingegaan. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 20.00 uur.
 • 24-11-2021  - Lezing over de Opstanding der doden.
  Vervalt wegens de nieuwe coronamaatregelen. Inhoud: In Lukas 20:27-40 staat het verhaal over de vraag van de Sadduceeën naar de opstanding uit de doden. Wie waren de Sadduceeën? Wat werd er in Jezus' tijd verstaan onder opstanding uit de doden? En wat kunnen moderne gelovigen nog met zo'n verhaal? Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45-22.00 uur. Entree: Er wordt een bijdrage in de kosten van de avond gevraagd.

2020

 • 5-2-2020  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora.
  Organisatie: Remonstrantse Gemeente Twente. Plaats: Kerkgebouw Remonstrantse Gemeente Twente, Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo. Tijd: 10.30-12.00 uur.
 • 5-3-2020  - Lezing Verzoening in Bijbels perspectief.
  Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Gebouw Pro Rege, Herenweg 72, Donkerbroek. Tijd: 19.30 uur.
 • 2-3-2020  - Lezing Hoe Joods was Paulus?
  Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur.
 • 9-3-2020  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
 • 26-3-2020  - Leerhuis De filosofie van het Scheppingsverhaal.
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur.
 • 2-4-2020  - Lezing Joodse humor.
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: Gereformeerde Kerk Sliedrecht, Werkgroep Vorming en Toerusting. Plaats: Gereformeerde kerk, Middeldiepstraat 6, 3361 VT Sliedrecht Aanvang: 20.15 uur
 • 16-4-2020  - Lezing Joodse Humor.
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
 • 21-4-2020  - Lezing Leviticus als theologie van daden.
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.15 uur.
 • 10-5-2020  - Leerdienst.
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
 • 17-5-2020  - Leerdienst.
  Deze dienst verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 8-10-2020  - Lezing Joodse Scheppingsverhalen.
  Deze avond verviel i.v.m. de corona-maatregelen. Inhoud: Joden hebben door alle eeuwen heen verhalen verteld over de schepping van de wereld. Veel van die verhalen maken op moderne lezers een fabelachtige indruk. Verzonnen zij maar wat? Of dachten zij werkelijk dat de wereld ontstaan was zoals ze het vertelden? Deze lezing gaat uit van een ander uitgangspunt: Joodse scheppingsverhalen geven antwoord op religieuze en filosofische vragen uit de tijd van de vertellers. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Drenthe. Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen Tijd: 19.45 uur.
 • 11-11-2020  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed.
  Gaat niet door i.v.m. de nieuwe corona-maatregelen. Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Kruiskerk, Venestraat 44, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
 • 19-11-2020  - Leerhuisbijeenkomst.
  Gaat niet door i.v.m. de nieuwe corona-maatregelen. Inhoud: Het onderwerp wordt t.z.t. bekend gemaakt Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 20.00 uur.
 • 26-11-2020  - Gespreksavond Hoe joods was Paulus?
  Gaat niet door i.v.m. de nieuwe corona-maatregelen. Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).

 

This is the website of Peter van 't Riet