Wiskunde-onderwijs

In de jaren '70, '80 en begin '90 was Peter van 't Riet docent wiskunde aan het Comenius College te Hilversum, docent didactiek van de wiskunde aan de Technische Universiteit Delft en opleidingscoördinator in de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle en de Hogeschool Windesheim. In die periode publiceerde hij diverse artikelen op het terrein van het wiskundeonderwijs, waarvan sommige samen met anderen.

De differentiatiemethodieken van twee veel gebruikte Nederlandse Wiskundemethoden - S.P. van 't Riet, A.H. de Gruyter, J.H.C. Vonk - 1991
Dit artikel is de rapportage van een gedeelte van een omvangrijker onderzoek naar differentiatiegedrag van wiskundedocenten en de factoren die daarop van invloed zijn. Wil men iets aan de weet komen over de wijze waarop en de mate waarin docenten... Meer/More info...
Individuele verschillen tussen leerlingen en differentiatiemethodieken in het wiskundeonderwijs - S.P. van 't Riet, A.H. de Gruyter, J.H.C. Vonk - 1991
Differentiatie, of het aanpassen van het onderwijs aan verschillen tussen leerlingen, speelt sinds de invoering van de Mammoetwet in iedere discussie over vernieuwingen in het voortgezet onderwijs een sleutelrol. Als gevolg daarvan is de laatste... Meer/More info...
Een handelingspsychologische introductie van het oppervlakte begrip - S.P. van 't Riet - 1989
In een eerder artikel (Het gebruik van materialen bij de behandeling van het oppervlaktebegrip, Van 't Riet & Van der Wal, 1989) werd het belang van wiskundeonderwijs op basis van materiële handelingen besproken. Aan de hand van de... Meer/More info...
Wiskundeonderwijs nu : Een boekbespreking - S.P. van 't Riet - 1989
Recensies en boekbesprekingen zeggen meestal minstens zo veel over de opvattingen van de recensent, als over de inhoud van het besproken boek en de ideeën van degene die het schreef. In dat licht moet men ook onderstaande bespreking lezen van... Meer/More info...
Het gebruik van materialen bij de behandeling van het oppervlaktebegrip - S.P. van 't Riet & A. van der Wal - 1989
In een eerder artikel (Wiskunde op materieel kennisniveau, P. van 't Riet, J. Kroon & A. van der Wal, 1987) hebben we laten zien hoe men langs de weg van de materiële handelingen het begrip 'omtrek van een cirkel' kan introduceren. Tevens... Meer/More info...
Wiskunde op materieel kennisniveau - Peter van 't Riet, Jan Kroon & Annette van der Wal - 1987
Een voorbeeld - In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld ingegaan op het gebruik van levensechte materialen in het wiskundeonderwijs, zodat leerlingen op materieel kennisniveau zich de wiskundige beginselen eigen kunnen maken. In het voorbeeld gaat het... Meer/More info...
Zes kennisniveaus : Een nadere uitwerking - S.P. van 't Riet - 1985
In een vorig artikel (Zes kennisniveaus in het wiskundeonderwijs, 1983) werd een model van zes kennisnivo's beschreven ter ondersteuning van de didaktiek van de wiskunde. In dit artikel wordt de rol, die dit model in het wiskundeonderwijs zou... Meer/More info...
Zes kennisniveaus in het wiskundeonderwijs - S.P. van 't Riet - 1983
"Bij mijn pogingen het leren van wiskunde aan mijn studenten te onderwijzen op een overzichtelijke en doeltreffende manier ben ik er toe gekomen een model van wat ik noem kennisniveaus te ontwikkelen, waarmee naar ik hoop de belangrijkste... Meer/More info...
Setvorming en wiskundeonderwijs - S.P. van 't Riet - 1979
In de periode 1979 tot 1981 verscheen in Euclides, Maandblad voor de didactiek van de wiskunde, een serie van vijf artikelen van de hand van Peter van 't Riet over setvorming en wiskundeonderwijs. De afleveringen III en IV schreef hij samen met... Meer/More info...
Cognitieve vaardigheden in het examen VWO-wiskunde I 1977 : Een factoranalyse - S.P. van 't Riet - 1978
De samenstelling van een eindexamen kan men van verschillende kanten benaderen. Zo kan men trachten na te gaan in welke mate het examen in een vak representatief is voor het examenprogramma of voor het gegeven onderwijs. Ook kan men... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet