Godsdienst & Filosofie

Hieronder zie je artikelen die Peter van 't Riet publiceerde over diverse maatschappelijke problemen. Door op de titel te klikken kun je het artikel oproepen en lezen.

Schepping of evolutie : een achterhaald dilemma - Peter van 't Riet - 2009
Toen eens aan Rabbi Abraham Isaac Kook (1865-1935), de eerste Asjkenazische opperrabbijn in het moderne land Israël, een vraag gesteld werd over het probleem van de evolutie, vatte hij dit als volgt samen: "Niets in de Tora is in... Meer/More info...
Leerling, kind of knecht? - Peter van 't Riet - 2007
Over het al of niet bestaan van een joods-christelijke-islamitische traditie - Het is moeilijk vol te houden dat zoiets als een ’joods-christelijk-islamitische traditie’ zou kunnen ontstaan. De verschillen in opvattingen over de relatie tussen God en mens zijn te groot. Meer/More info...
Graancirkel goedgelovigheid - Peter van 't Riet - 2007
Het jodendom is een van de weinige godsdiensten, zo niet de enige, waarin de leraren erop uit zijn zichzelf overbodig te maken. Doel van het godsdienstonderwijs is namelijk niet alleen de leerlingen in te wijden in de beginselen van de leer, maar... Meer/More info...
De versplintering van onze democratie - Peter van 't Riet - 2006
Onlangs bereikte mij een stembiljet van de gemeente, waarin ik woon. Ik mocht als wijkbewoner stemmen op ideeën van medewijkbewoners om een luttel bedrag aan euro's te besteden aan extra parkeerplaatsen in straat X, een schommel en een... Meer/More info...
De ene besnijdenis is de andere niet - Peter van 't Riet - 2005
In de afgelopen maanden hebben we in de media kunnen volgen hoe opeens de eeuwenoude joodse besnijdenis in opspraak is gekomen. De oorzaak daarvan lag niet in malafide praktijken van joodse besnijders, maar in de onwetendheid van sommige politici... Meer/More info...
Schepping en evolutie na veertig jaar - Peter van 't Riet - 2005
Ik was een jaar of zeventien (veertig jaar geleden), toen ik met mijn vader enkele bijeenkomsten bijwoonde van de mannenvereniging in het dorp waar wij woonden. Hervormde en gereformeerde kringen werden in die tijd heftig in beroering gebracht... Meer/More info...
De grondwet te pas en te onpas - Peter van 't Riet - 2002
In zijn Podiumbijdrage over godsdienstvrijheid van 17 augustus j.l. gooit Michiel Hegener wel erg veel zaken in één adem op de religieuze vuilnisbelt. Doop, besnijdenis, religieuze opvoeding van kinderen, scholen op een godsdienstige... Meer/More info...
In memoriam Willem Zuidema - Peter van 't Riet - 2000
Enkele persoonlijke herinneringen - In het voorjaar van 1986 leerde ik Willem Zuidema kennen via een dienst voor Kerk en Samenleving die gehouden werd in de gereformeerde kerk De Hoeksteen te Zwolle, en waarin hij de uitleg zou verzorgen. Uit dat contact ontstond een samenspraak en... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet