Afscheids-college

Op 18 september 2013 hield Peter van 't Riet zijn afscheidscollege als lector bij de hogeschool Windesheim te Zwolle. In dat college sprak hij over de toekomst van het hoger onderwijs in ons land. Daarin gaf hij een schets van enkele belangrijke ontwikkelingen die uitvoeriger behandeld worden in zijn na afloop gepresenteerde boek 'Slimmer in 2030 : Geschiedenis en toekomst van het hoger onderwijs in Nederland". 

Na het afscheidscollege in de aula van de hogeschool overhandigde de auteur het eerste exemplaar van het boek aan Jan Franssen, commissaris van de koning in de provincie Zuid-Holland en voormalig woordvoerder onderwijs van de VVD in de Tweede Kamer (1982-1994). Franssen, die diverse functies vervulde ten behoeve van het hoger onderwijs, verwelkomde het boek als een belangrijke analyse, die het verdiende middelpunt te worden van een nieuwe discussie over het hogeronderwijsstelsel. 

Slimmer in 2030 schetst de ontwikkeling van het Nederlandse hoger onderwijs in de afgelopen vijftig jaar. Het legt meer dan twintig ontwikkelingslijnen bloot die samen in de richting wijzen van een heel ander universitair bestel rond 2030. Belangrijkste kenmerken: minder sturing door een wispelturige overheid, meer zelfregie voor de sector als geheel, een andere indeling van het hoger onderwijs (in plaats van WO en HBO) om excellentie te stimuleren en brede participatie te realiseren. Dit goed beargumenteerde en helder gepresenteerde scenario mondt uit in de beschrijving van de 'Universiteit van Nederland': een realistisch model, en tegelijk een wenkend perspectief.

De tekst van het afscheidscollege kunt u downloaden onder aan deze pagina. Voor meer informatie over het boek: klik hier.

Afscheidscollege De toekomst van het hoger onderwijs - Afscheidscollege van Peter van 't Riet op woensdag 18 oktober 2013 bij Hogeschool Windesheim te Zwolle.
This is the website of Peter van 't Riet