Evangelie uit het leerhuis van Lazarus

RECENSIES - Hieronder vind je enkele besprekingen van het boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus dat voor het eerst verscheen in 1996. Voor meer info over het boek: klik hier.

Onder aan deze pagina zijn enkele documenten te downloaden uit de tijd waarin het boek werd geschreven en gepubliceerd.

Boekbespreking - D. Monshouwer - 1997
Kerk en Theologie, november - Nadat Peter van 't Riet samen met Will J. Bamard een aantal boeken over de joodse achtergrond van het Nieuwe Testament had geschreven, heeft hij nu een studie naar de herkomst van het evangelie naar de beschrijving van Johannes het licht doen... Meer/More info...
Boekbespreking - Door Brouns-Wewerinke - 1997
Schrift 173, oktober - Ook al is er het een en ander in te brengen tegen dit boek over het Johannesevangelie wat onderzoeksmethode en stellingname betreft, het is wel een bijzonder boek. Het bijzondere zit 'm in het feit dat het één lang pleidooi is... Meer/More info...
De discipel N.N. - J.A. van der Meiden - 1997
Kerknieuws Breda, Kerk en Israël, 20 maart - Bij Ten Have verscheen een boek van dr S.P. van 't Riet onder de titel "Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus". De ondertiteling luidt: "Een speurtocht naar de joodse herkomst van het vierde evangelie". Het is een... Meer/More info...
Boekbespreking - G.C. den Hertog - 1997
Haags Kerkblad, 21 februari - De schrijver van dit boek van origine wiskundige, en zijn exacte aanleg verloochent hij niet in dit boek, dat een strakke opbouw heeft. Meer/More info...
Boekbespreking - A. Noordegraaf - 1997
De Waarheidsvriend, 2 januari - Wie was de 'door Jezus geliefde discipel?' De oud-kerkelijke traditie vereenzelvigde hem met de apostel Johannes. Daar zijn stellig goede argumenten voor aan te voeren, maar absolute zekerheid hebben we op dit punt niet. Vandaar dat ook... Meer/More info...
Boekbespreking - Frédérique Vanneuville - 1996
Leesidee, december - Peter van 't Riet is met deze studie van het Johannesevangelie niet aan zijn proefstuk toe. Behalve twee boeken over het lezen van de evangeliën, schreef hij ook over de profeet Jona en over de christelijke eredienst in het spoor van... Meer/More info...
Speurtocht naar herkomst van evangelie - Redactie - 1996
Belgisch Israëlitisch Weekblad, 10 november - Het is niet gebruikelijk dat een joodse krant aandacht besteedt aan het een of ander evangelie. Indien wij hier een uitzondering maken is het omdat Peter van 't Riet een speurtocht onderneemt naar de joodse herkomst van het vierde evangelie. Meer/More info...
Boekbespreking - Drs. J.F.A. Verbraak - 1996
Nederlandse Bibliotheek Dienst, november - In de studie van het evangelie van Johannes trekt de auteur vier hoofdlijnen. Meer/More info...
Boekbespreking - Jaap de Berg - 1996
Trouw, Boek&, 14 oktober - 'Niet geremd door theologische vooroordelen' (aldus C. J. den Heyer en Willem Zuidema in het voorwoord) heeft de wikundige dr. Peter van 't Riet zich grondig verdiept in de herkomst van het evangelie 'naar Johannes'. Meer/More info...
Boekpresentatie - Artikel in de Zwolse Courant van 11 september 1996 over de presentatie van het boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus tijdens een lustrumviering van de Stichting Judaica Zwolle op zondag 8 september 1996.
Catalogus Ten Have zomer 1996 - Aankondiging van Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus in de zomercatalogus van Uitgeverij Ten Have te Baarn in 1996
Commentaar en correcties van Willem Zuidema - Van juni 1993 t/m voorjaar 1996 becommentarieerde en corrigeerde Willem Zuidema de concepten van Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus. Hier enkele van zijn aantekningen.
This is the website of Peter van 't Riet