Agenda


0-0-2017  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?
Voor enkele onderwerpen van de lezingen klik op: Lezingen. Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren klik op: Lectiografie. Voor informatie over lezingen bij u in de buurt kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief: klik hier.
1-9-2018  - ********** Najaar 2018 **********

27-9-2018  - Lezing Hoe joods was Paulus?
Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Voor meer info. Organisatie: PKN Houten, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
30-9-2018  - Leerdienst over Genesis 22 De binding van Izaäk
Onderwerp: Het verhaal over God die Abraham vraagt zijn zoon Izaäk tot brandoffer te brengen, is een van de merkwaardigste verhalen in het bijbelboek Genesis. Wat zou dit verhaal voor moderne mensen kunnen betekenen in het licht van de joodse uitleg ervan? Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
10-10-2018  - Lezing Het Joodse karakter van de evangeliën
Inhoud: Wat gebeurt er als we de evangeliën lezen als joodse i.p.v. christelijke boeken?Onderwerpen uit het boek Zonder Tora leest niemand wel. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: € 5,-.
27-10-2018  - Toelichting bij Sidra Wajera (Genesis 18:1-22:24)
Inhoud: Het verhaal over God die Abraham vraagt zijn zoon Izaäk tot brandoffer te brengen, is een van de merkwaardigste verhalen in het bijbelboek Genesis. Wat zou dit verhaal voor moderne mensen kunnen betekenen in het licht van de joodse uitleg ervan? Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua. Plaats: De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. Tijd: 10.00 uur.
30-10-2018  - Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj
Inhoud: Gedeelten uit het boek Als een duif naar het land van de oorlog van Peter van 't Riet. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
5-11-2018  - Lezing Lukas versus Matteüs
Inhoud: De evangelisten Matteüs en Lukas hebben elk een eigen evangelie geschreven. Bij nauwkeurige lezing blijkt dat Lukas het lang niet in alles met Matteüs eens is geweest. Waaruit bestond hun meningsverschil? Besproken worden gedeelten uit het gelijknamig boek. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Tijd: 20.00 uur.
14-11-2018  - Lezing Barmhartigheid in Tora en joodse traditie
Inhoud: Barmhartigheid is een belangrijk begrip in de Tora en de joodse traditie. Besproken worden gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN, Gereformeerde Kerk Scherpenzeel, Commissie Vorming & Toerusting. Plaats: De Achthoek, Molenweg 1, Scherpenzeel. Tijd: 20.00 uur.
19-11-2018 Datum gewijzigd - Lezing Hoe joods was Paulus?
Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Voor meer info. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45-22.00 uur. Toegang tegen een kleine vergoeding.
29-11-2018  - Leerhuis Oosterwolde
Onderwerp: We bespreken enkele hoofdstukken uit het boek Christendom à la Jezus aan de hand van vragen van de deelnemers. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
1-1-2019  - ********** Voorjaar 2019 **********

28-2-2019  - Lezing
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN, Colmschate/Schalkhaar. Commissie Vorming en Toerusting voor Gemeenteleden. Plaats: Ichtuskerk, Holterweg 106, 7429 AH Colmschate. Tijd: 10.00 - 12.00 uur.
3-3-2019  - Leerdienst
Inhoud: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij
12-3-2019  - Lezing Wrede Bijbelverhalen? Wat doen we ermee?
In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Tijd: Idem.
17-3-2019  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
28-3-2019  - Leerhuis Oosterwolde
Onderwerp: We bespreken enkele hoofdstukken uit het boek Christendom à la Jezus aan de hand van vragen van de deelnemers. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
11-4-2019  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedspraktijk. Organisatie: PKN Geldermalsum. Plaats: Geldermalsum. Tijd: Wordt nader bekend gemaakt.
1-9-2019  - ********** Najaar 2019 **********

29-9-2019  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
5-10-2019  - Lezing Het mensbeeld van de Tora
Inhoud: Delen uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: Vereniging 'n Herberg. Plaats: Groningen. Adres wordt nader bekend gemaakt. Tijd: 10.00 uur.
2-11-2019  - Lezing over de Sidra Noach
Inhoud: Sidra Noach is de tweede sidra uit de Tora: Genesis 6:9-11:32. Uit deze Sidra wordt een gedeelte besproken. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. Tijd: 10.00 uur.
1-1-2020  - ********** Voorjaar 2020 **********
This is the website of Peter van 't Riet