Agenda


0-0-2019  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?
- Voor veel gevraagde onderwerpen van de lezingen, klik op: Lezingen.
- Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren, klik op: Lectiografie.
- Voor aankondigingen van lezingen kun je je abonneren op de Nieuwsbrief.

1-1-2020  - ********** Voorjaar 2020 **********

15-2-2020  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora
Inhoud: Lezing over de inhoud van het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van 't Riet. Organisatie: Remonstrantse Gemeente Twente. Plaats: Kerkgebouw Remonstrantse Gemeente Twente, Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo. Tijd: 10.30-12.00 uur.
5-3-2020  - Lezing Verzoening in Bijbels perspectief
Inhoud: Het begrip 'verzoening' speelt een belangrijke rol in Jodendom en Christendom, maar in beide godsdiensten wordt er iets anders onder verstaan. In deze lezing gaan we op zoek naar de Bijbelse oorsprong van het verzoeningsbegrip en naar de wijze waarop verzoening in Jodendom en Christendom beleefd en gepraktiseerd wordt. De stof is ontleend aan hoofdstuk 10 van het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Gebouw Pro Rege, Herenweg 72, Donkerbroek. Tijd: 19.30 uur.
12-3-2020  - Lezing Hoe Joods was Paulus?
Inhoud: Paulus wordt tegenwoordig vaak gezien als een bijbelgeleerde die werd opgevoed en opgeleid in een farizees milieu. Maar klopt dit beeld wel? Of groeide hij op in een hellenistisch-joods milie? Aan de orde komen onderwerpen uit het boek Paulus' jeugd en jonge jaren: Zijn vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: € 5,-.
19-3-2020  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
26-3-2020  - Leerhuis De filosofie van het Scheppingsverhaal
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2019 van start gaat, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
2-4-2020  - Lezing Joodse humor
Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: Gereformeerde Kerk Sliedrecht, Werkgroep Vorming & Toerusting. Plaats: Gereformeerde kerk, Middeldiepstraat 6, 3361 VT Sliedrecht Aanvang: 20.15 uur
16-4-2020  - Lezing Joodse Humor
Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
21-4-2020  - Lezing Leviticus als theologie van daden
Leviticus wordt door veel bijbellezers gezien als een achterhaald bijbelboek over een offerdienst die niet meer bestaat. Maar wat heeft Leviticus ons te vertellen als we het lezen als een "theologie van daden" in plaats van als een droge opsomming van offervoorschriften? Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.15 uur.
10-5-2020  - Leerdienst
Leerdienst. Het thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
17-5-2020  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
1-9-2020  - ********** Najaar 2020 **********

1-10-2020  - Oorlogsverhalen in Tenach
Inhoud: In de Bijbel komen veel verhalen voor over oorlogen. In deze lezing wordt verteld hoe de wereld in elkaar zat waarin deze verhalen verteld werden en welk leermoment voor een betere wereld erin te vinden is. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting, PKN Huizen. Plaats: Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, Huizen. Tijd: 20.00-22.00 uur.
8-10-2020  - Lezing Joodse Scheppingsverhalen
Inhoud: Joden hebben door alle eeuwen heen verhalen verteld over de schepping van de wereld. Veel van die verhalen maken op moderne lezers een fabelachtige indruk. Verzonnen zij maar wat? Of dachten zij werkelijk dat de wereld ontstaan was zoals ze het vertelden? Deze lezing gaat uit van een ander uitgangspunt: Joodse scheppingsverhalen geven antwoord op religieuze en filosofische vragen uit de tijd van de vertellers. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Drenthe. Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen Tijd: 19.45 uur.
11-11-2020  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
19-11-2020  - Leerhuisbijeenkomst
Inhoud: Het onderwerp wordt t.z.t. bekend gemaakt Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 20.00 uur.
1-1-2021  - ********** Voorjaar 2021 **********

3-3-2021  - Het mensbeeld van de Tora
Inhoud: Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar is God niet 'vanzelfsprekend' in de Tora? En vormt de mens niet het werkelijke probleem? Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. Die vraag wordt beantwoord door de Tora te lezen in het licht van de rabbijnse traditie. En dan komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Hardenberg-Heemse. Plaats: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Tijd: Idem.
18-4-2021  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
1-9-2021  - ********** Najaar 2021 **********

3-10-2021  - Leerdienst Israëlzondag
Leerdienst. Het thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
This is the website of Peter van 't Riet