Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom.


De evangeliën lezen door een joodse bril?

x De joodse Bijbel leren kennen?

Ben je benieuwd hoe je de evange-liën kunt lezen op een joodse manier? Dan kun je met dit boek beginnen. Het maakt je ver-trouwd met het joodse karakter van Markus, Matteüs en Lukas.

 

Wil je de Hebreeuwse Bijbel leren kennen vanuit een joods gezichtspunt? Dan kun je beginnen met dit boek over de basisbeginselen van de Tora (de vijf boeken van Mozes).
 

Ook de volgende brochures kunnen je verder op weg helpen:
-    Tien bouwstenen voor het lezen van de evangeliën
-    Joodse groepen in de tijd van Jezus
 


x

Ook de volgende brochures kunnen je daarbij van dienst zijn:
- Het Alef-Beet (over het Hebreeuwse alfabet)
- Jozefs leerschool in leiderschap (over Genesis 37)


Is je interesse gewekt en wil je er meer van weten? Dan zijn deze twee boeken interessant voor je:
 

x

Wil je je verder verdiepen in het lezen van de Bijbel vanuit een joods perspectief? Dan kun je in deze twee boeken het nodige vinden:

 

Verdere verdiepingsstof vind je in de volgende brochures:
- Twee sjabbatsverhalen van Lukas de Jood (over Lukas 6:1-11)
- De rijke man en de arme Lazarus (over Lukas 16:19-31)
- De vasthoudende weduwe (over Lukas 18:1-8)


x

Verdere verdiepingsstof vind je in de volgende brochures:
- Schriftelijke en mondelinge Tora
- De Septuagint (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel uit de 3e eeuw vCJ)

 


Wil je je nog verder verdiepen in het lezen van de evangeliën vanuit joodse kennis en op een joodse manier? Dan kun je veel hebben aan deze twee boeken:

x

Nog meer verdiepingsstof kun je vinden in de volgende twee brochures (Tenach is de joodse naam voor de Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament):
 

 


 
Kennismaken met Paulus?

 

 
Je verdiepen in het Jodendom?

Heb je de brieven van Paulus altijd al moeilijk gevonden? Dan kun je beginnen met dit boek. Daarin worden de zeven brieven besproken, die Paulus zelf heeft geschreven. Uit die brieven wordt dan zijn levensloop gereconstrueerd. De vergelijking met de Handelingen der Apostelen levert tot slot interessante gezichtspunten op, die van belangrijk om Paulus goed te kunnen begrijpen.

  
 


 

De praktijk van het Jodendom is vooral voor Joden, maar de leer is openbaar en iedereen kan er kennis van nemen. In dit boek leer je de beginselen van het Jodendom kennen. En die verschillen nogal van het Christen-dom en de Islam.

Ook uit de volgende brochures kun je veel over het Jodendom aan de weet komen:

- Joodse scheppingsverhalen
- Soekot – Loofhutten
- Inleiding tot de Siddoer (het Joodse gebedenboek)
- Drie openingsgebeden uit de Siddoer
- De joodse begraafplaats


Benieuwd hoe Paulus zijn theologische ideeën gevormd heeft en uit welke bronnen hij putte? Dan zijn de twee volgende boeken interessant voor je.
 

 

Het Jodendom is naast een godsdienst ook een eeuwenoude cultuur vol hoogte- en dieptepunten. Twee daarvan kun je leren kennen in deze twee boeken:

Ook de volgende brochures laten je kennismaken met aspecten van de Joodse geschiedenis uit de tijd van Paulus:

- De Septuagint (de Bijbel van Paulus)
- Philo van Alexandrië (Joods filosoof en tijdgenoot van Paulus)

 

Ook de volgende brochures laten je kennismaken met aspecten van de Joodse geschiedenis:

- De Septuagint (de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel uit de 3e eeuw vCJ)
- Philo van Alexandrië (Joods filosoof uit de 1e eeuw CJ)


Engelse vertalingen van de volgende titels zijn via Amazon.com verkrijgbaar in zowel e-book als paperback formaat:

       

 


This is the website of Peter van 't Riet