Christendom

Hieronder vind je artikelen van de hand van Peter van 't Riet over aspecten van het Christendom. Door op de titel te klikken kun je het artikel oproepen en lezen.

De nachtmerrie-exegese van ds. Mos - Peter van 't Riet - 2006
Twintig jaar geleden begon ik mijn tweede boek "Zonder Tora leest niemand wel" over de joodse achtergronden van de evangeliën met de opmerking dat veel predikanten en theologen nachtwacht-exegese bedrijven op bijbelverhalen. Zij... Meer/More info...
Het christendom zal zijn messiasverwachting moeten herzien - Peter van 't Riet - 2005
In Trouw van 13 oktober 2004 werd verslag gedaan van een studiedag ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Theologische Universiteit te Kampen. Het thema was "de messias". Het verslag laat iets van de grote verscheidenheid zien... Meer/More info...
Eucharistie/avondmaal, heidense of joodse wortels? - Peter van 't Riet - 1999
In 1970 verscheen van de hand van dr. Rudolf Boon het boek De joodse wortels van de christelijke eredienst. Daarin werd betoogd dat vrijwel alle onderdelen van de christelijke eredienst, inclusief het avondmaal, hun wortels hebben in het jodendom.... Meer/More info...
Hoe bijbels is Tutu's verzoeningsrol? - Peter van 't Riet - 1998
Vorige week hebben we het allemaal kunnen zien. Herhalingen op TV, grote foto's in de kranten: de moeder van de vermoorde Stompie Seipei verzoent zich op gezag van aartsbisschop Tutu met de verdachte Winnie Mandela. Groots? Of gênant? En... Meer/More info...
Auschwitz of Israël? - Peter van 't Riet - 1998
Wat doorbrak de christelijke houding tegenover het jodendom? - Op 16 maart 1998 verscheen de Vaticaanse verklaring 'Wij herinneren ons'. Het is een reflectie over de Holocaust, de massavernietiging van zes miljoen joden in de Tweede Wereldoorlog. Deze verklaring, waaraan elf jaar is gewerkt, veroorzaakte... Meer/More info...
Goed dat er rabbijnen zijn! - Peter van 't Riet - 1996
Het probleem dat rabbijn Lilienthal (Trouw 19 december 1996) heeft met het boek 'Het verhaal gaat...' van Nico ter Linden, is mijns inziens een deel van een groter vraagstuk, zoals ook blijkt uit de Podium-discussie van 20 en 21 december. In wezen... Meer/More info...
Tussen sjabbat en zondag - Peter van 't Riet - 1993
Voor het eerst sinds eeuwen zien we in onze tijd dat in sommige hoeken van het christendom een oprechte belangstelling voor het jodendom ontstaat. Deze belangstelling is er niet een voor een ''willekeurige andere godsdienst'', maar heeft alles te... Meer/More info...
Veel liefde hebt U ons bewezen - Peter van 't Riet - 1991
Boekbespreking - Titel: Veel liefde hebt U ons bewezen Ondertitel: Een commentaar bij het Sjema Israël Auteurs: José de Kwaadsteniet en Niek de Wilde (Red.) Uitgever: B. Folkertsma Stichting voor Talmudica : Hilversum 1990 Meer/More info...
Psalmen om mee te beginnen - Peter van 't Riet - 1990
Boekbespreking - Titel: Psalmen om mee te beginnen Ondertitel: De gebeden van de messias Auteur: P.A. Elderenbosch Uitgever: Boekencentrum : 's Gravenhage 1989 Meer/More info...
Een voorganger over Israël - Peter van 't Riet - 1989
Boekbespreking - Titel: Een voorganger over Israël Ondertitel: Ds. K.H.Kroon, voortrekker bij het gesprek tussen de Synagoge en de Kerk Auteur: Jurgen van den Herik Tweede, geheel herziene druk Uitgever: Kok : Kampen 1988 Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet