Vraag&Antwoord

Apocriefe evangeliën (1) - Peter van 't Riet
Hoe ziet u het Evangelie van Judas?

Vraag: In uw ogen zijn de evangeliën een bepaalde vorm van midrasjliteratuur. Hoe ziet u in dit verband het Evangelie van Judas waarover recentelijk (2008) zo veel te doen is geweest?.

Antwoord: Het Judas-evangelie is een laat, gnostisch evangelie. Het heeft als historisch bron over het leven van Jezus geen enkele waarde en is gecomponeerd om een gnostieke visie op Jezus (en Judas) weer te geven. In de gnostiek van die dagen werd de schepping gezien als een mislukte onderneming, waaruit de mens zich door middel van innerlijke kennis (gnosis), te verkrijgen langs de weg van meditatie en extase, zou moeten verlossen. Deze gnostische zienswijzen zijn de historische Jezus echter vreemd geweest. Jezus (voor zover we historisch iets over hem kunnen zeggen) was een aan de Farizeeën verwante Tora-getrouwe jood voor wie de schepping een dagelijks geschenk van God was. De verhalen over Judas in de Evangeliën van Matteüs en Lukas zijn sterk gekleurd door de midrasjachtergronden die beide evangelisten voor hun evangelie hebben gebruikt (zie daarover het artikel "De raadselachtige dood van Judas" elders op deze website).


This is the website of Peter van 't Riet